Download Điểm
1. Lớp Đ9LT-KT1 sẽ được BS thi tốt nghiệp cùng khóa Đ8LT theo TB số 687/TB-ĐHĐL, ngày 14/05/2015 về việc Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp cho SV LT.
2. Lớp trưởng đến PĐT cửa số 5 lấy LL trích ngang để làm bằng tốt nghiệp.

Chi Tiết

Download Điểm thi
Ghi chú: Thời gian nhận đơn phúc khảo từ 18/3/2015 đến 23/3/2015 tại phòng Đào tạo Nhà trường.

Chi Tiết

Download Danh sách
Ghi chú:
1. SV có gì thắc mắc về điểm lớp trưởng tổng hợp lại nộp về PĐT cửa số 5(cô Thoa) hạn cuối cùng đến hết ngày 17/03/2015.
2. Lớp trưởng các lớp đến gặp cô Thoa cửa số 5 để nhận lý lịch trích ngang làm bằng tốt nghiệp.
3.Các lớp hoãn thi tốt nghiệp: Đ7LT-KT1B, Đ8LT-CNTĐ6, Đ8LT-CNTT6, Đ8LT-H1.
Khi nào có lịch thi tốt nghiệp nhà trường sẽ thông báo sau.

Chi Tiết

Download Điểm thi

Ghi chú:

Thời gian nhận đơn phúc khảo ngày 04, 05, 06/3/2015.

Địa điểm nhận đơn: Cửa số 6, phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực (trong giờ hành chính).

Nhà trường không giải quyết các trường hợp nộp đơn sau thời gian trên.

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu