Download Danh sách điểm

Điểm trúng tuyển: 15,00 điểm (các ngành)

Nhận Giấy báo trúng tuyển: 23/01/2015 (nhập học theo giấy báo)

Dự kiến thời gian học: tháng 3 năm 2015 (sinh viên xem thời khóa biểu trên web: epu.edu.vn)

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo tới các thí sinh dự thi liên thông vào trường Đại học Điện lực đợt thi tháng 12 năm 2014 về thời gian và địa điểm thi như sau:

Chi Tiết

Đề nghị các thí sinh nộp hồ sơ dự thi liên thông đợt thi tháng 12/2014 xem lịch ôn thi trên Website ngày 30/11/2014.

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu