Học sinh tốt nghiệp Trung cấp nghề; Cao đẳng nghề phải học bổ sung kiến thức với thời lượng 01 học kỳ và được cấp chứng nhận của Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực đã hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức mới được đăng ký dự thi liên thông.

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh các chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế năm 2011 như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu