Căn cứ tiến độ học tập hệ Đại học khóa Đ7 chính quy khối Kỹ thuật và khóa cũ về thi lại; Căn cứ quyết định công nhận tốt nghiệp số 494/QĐ-ĐHĐL ngày 31/3/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực; Nhà trường thông báo tổ chức Lễ bế giảng và lịch phát bằng cho sinh viên như sau:

Chi Tiết

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, nhà trường triển khai cho sinh viên các khối đăng ký môn học (ĐKMH) học kỳ I năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi Tiết

Hiện tại đã gần cuối học kỳ II năm học 2016 – 2017 nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều sinh viên chưa nộp học phí đúng theo quy định, Nhà trường yêu cầu những sinh viên còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành công tác nộp học phí để phòng Kế hoạch Tài chính lập danh sách SV đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần gửi phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và phòng Đào tạo.

Chi Tiết

Căn cứ tiến độ học tập của sinh viên Đ7 khối Kỹ thuật và khóa cũ về thi lại, Nhà trường thông báo lịch cấp giấy Chứng nhận tốt nghiệp và Bảng điểm như sau:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực thông báo tới kết quả dự kiến xét tốt nghiệp cho các em sinh viên khóa Đ7 khối Kỹ thuật và các em sinh viên liên thông học ghép cùng Đ7 khối Kỹ thuật như sau:

Chi Tiết

Sinh vên kiểm tra các thông tin cá nhân và điểm (chưa có điểm lần 2). Nếu có thắc mắc gửi qua địa chỉ email: diemdhcq@epu.edu.vn hoặc cửa số 5 phòng Đào tạo theo giờ tiếp sinh viên từ ngày 13/3/2017 đến hết ngày 19/3/2017. Sau ngày trên sẽ không được giải quyết.

Chi Tiết

Để triển khai kịp thời liên tục và đúng quy định hướng dẫn của Bảo hiểm y tế HSSV; Nhà trường thông báo đến sinh viên D11 và C15 mua BHYT tiếp từ ngày 01/4/2017 đến 31/12/2017. Chi tiết như sau:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo tới các em sinh viên danh sách phòng thi tốt nghiệp ngày 25, 26/02/2017 như trong file đính kèm. Nếu sinh viên đủ điều kiện thi hoặc SV đã đăng ký thi lại mà chưa có tên trong danh sách thì đến phòng Đào tạo để kiểm tra hoặc liên hệ email lantp@epu.edu.vn để giải quyết. Đối với SV thi lại thì phải mang phiếu đăng ký thi lại để bổ sung danh sách thi.

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực tổ chức buổi lễ phát bằng Thạc sĩ năm 2016 cho các học viên Cao học vào hồi 15h ngày 02 tháng 3 năm 2017 tại hội trường nhà M. Những học viên nào không tham dự được buổi phát bằng này, có thể nhận bằng tại khoa Sau Đại học từ 16h hàng ngày. Chi tiết thông báo như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu