Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/2/2011, trong đó yêu cầu các môn thi tuyển gồm: môn ngoại ngữ, môn cơ bản, môn cơ sở của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo;

Chi Tiết

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/2/2011;Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo số 547/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012;

Trường Đại học Điện lực tổ chức tuyển sinh Cao học trong nước (đào tạo hệ Thạc sỹ) các chuyên ngành: Thiết bị điện, mạng & Nhà máy điện; Quản lý Năng lượng.

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu