Phòng Đào tạo thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh liên thông và đại học - văn bằng 2 năm 2017 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ tiến độ học tập hệ Đại học khóa Đ8 khối Kinh tế và khóa cũ về thi lại. Nhà trường thông báo tổ chức Lễ bế giảng và lịch phát bằng cho Sinh viên như sau:

Chi Tiết

Đề giúp cho đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Nhà trường giao, đưa công tác quản lý vào nề nếp, phòng Công tác Học sinh - sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên, Chủ nhiệm các CLB Sinh viên trường ĐH Điện lực xây dựng và triển khai kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cán bộ lớp, cán bộ đoàn năm 2017. Cụ thể như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo về việc tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2017 như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực công bố Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học năm 2017 như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo điểm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp đợt thi tháng 8/2017 như sau:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo về việc tuyển sinh liên thông và đại học - văn bằng 2 như sau:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp hệ CĐCQ, CĐN, CĐLT, ĐHLT, TCCN đợt tháng 10/2017 như sau:

Chi Tiết

Thông báo điểm thi tốt nghiệp hệ ĐHLT, CĐCQ, CĐLT, CĐN, TCCN đợt thi tháng 8/2017 như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo kết quả cuộc họp xét cản báo kết quả học tập và điều kiện làm đồ án tốt nghiệp Đ8 Đại học hệ Kỹ sư năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu