Căn cứ thông báo số 525/TB-ĐHĐL ngày 18/4/2017 về việc tổ chức đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2017 – 2018; Nhà trường công bố kết quả đăng ký môn học gồm những nội dung sau:

Chi Tiết

Căn cứ quy chế hiện hành về đào tạo hệ CĐ, CĐN, TCCN và tiến độ năm học của trường Đại học Điện lực, nay Nhà trường hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng C13, Cao đẳng nghề CN13, Trung cấp chuyên nghiệp T48 như sau:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực thông báo danh sách bổ sung sinh viên dự thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác – Lê khóa Đ8 khối Kinh tế ngày 20/6/2017 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ quy chế quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ hiện hành của BGD&ĐT, Nhà trường thông báo lịch phát bằng cho sinh viên các lớp D9V2H1 và khóa cũ các hệ CĐCQ, CĐN, TCCN như sau:

Chi Tiết

Căn cứ thông báo số 525/TB-ĐHĐL ngày 18/4/2017 về việc tổ chức đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2017 – 2018. Nhà trường mở đợt đăng ký môn học bổ sung gồm những nội dung sau:


Chi Tiết

Trường ĐH Điện lực thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác-Lê khóa Đ8 khối Kinh tế như sau:

Chi Tiết

Căn cứ quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo và kế hoạch học tập các hệ đào tạo của Trường Đại học Điện lực; Nhà trường hướng dẫn tổ chức làm khóa luận TN và thi TN cho các em sinh viên Đ8 khối Kinh tế như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực đã ra thông báo số 689/TB-ĐHĐL ngày 18/5/2017 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2017 như sau:

Chi Tiết

Do đường truyền Internet phục vụ trang Đăng ký môn học bị gián đoạn nên việc đăng ký môn học của các em sinh viên tạm thời chưa thực hiện được. Các khóa vẫn tiếp tục đăng ký môn học theo lịch đã thông báo khi đường truyền trở lại hoạt động. Những ngày bị gián đoạn Nhà trường sẽ có kế hoạch mở đăng ký sau.  Thông tin chi tiết các em SV có thể theo dõi trên trang Web của Nhà trường.

Chi Tiết

Ngày 10/5/2017, trường Đại học Điện lực đã ban hành Quyết định số 639/QĐ-ĐHĐL  về việc mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện và quyết định số 640/QĐ-ĐHĐL về việc mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện. Cụ thể như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu