Do đường truyền Internet phục vụ trang Đăng ký môn học bị gián đoạn nên việc đăng ký môn học của các em sinh viên tạm thời chưa thực hiện được. Các khóa vẫn tiếp tục đăng ký môn học theo lịch đã thông báo khi đường truyền trở lại hoạt động. Những ngày bị gián đoạn Nhà trường sẽ có kế hoạch mở đăng ký sau.  Thông tin chi tiết các em SV có thể theo dõi trên trang Web của Nhà trường.

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo về việc trả tiền đặt cọc cho sinh viên hệ Đại học khóa Đ7 chính quy khối Kỹ thuật và khóa cũ về thi lại (Download Danh sách đính kèm) như sau:

Chi Tiết

Căn cứ biên bản cuộc họp số 541/BB-ĐHĐL ngày 18 tháng 4 năm 2017 về việc họp xét miễn, giảm học phí, học bổng KKHT cho sinh viên HK1 năm học 2016 - 2017 và xét bổ sung miễn giảm học phí cho sinh viên năm học 2015 - 2016, trường Đại học Điện lực thông báo điều kiện sinh viên được xét học bổng KKHT kỳ I năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo quy định việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV của trường năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ tiến độ học tập hệ Đại học khóa Đ7 chính quy khối Kỹ thuật và khóa cũ về thi lại; Căn cứ quyết định công nhận tốt nghiệp số 494/QĐ-ĐHĐL ngày 31/3/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực; Nhà trường thông báo tổ chức Lễ bế giảng và lịch phát bằng cho sinh viên như sau:

Chi Tiết

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, nhà trường triển khai cho sinh viên các khối đăng ký môn học (ĐKMH) học kỳ I năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi Tiết

Hiện tại đã gần cuối học kỳ II năm học 2016 – 2017 nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều sinh viên chưa nộp học phí đúng theo quy định, Nhà trường yêu cầu những sinh viên còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành công tác nộp học phí để phòng Kế hoạch Tài chính lập danh sách SV đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần gửi phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và phòng Đào tạo.

Chi Tiết

Căn cứ tiến độ học tập của sinh viên Đ7 khối Kỹ thuật và khóa cũ về thi lại, Nhà trường thông báo lịch cấp giấy Chứng nhận tốt nghiệp và Bảng điểm như sau:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực thông báo tới kết quả dự kiến xét tốt nghiệp cho các em sinh viên khóa Đ7 khối Kỹ thuật và các em sinh viên liên thông học ghép cùng Đ7 khối Kỹ thuật như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu