Download Đề án tuyển sinh 2017
Download Thông tin tuyển sinh hệ Chính quy trình độ Đại học

Chi Tiết

Nhà trường đang tiến hành thu học phí Học kỳ II năm học 2016 - 2017 của các khóa đào tạo D7, D8, D9, D10, C13, C14 hệ chính quy qua hệ thống tài khoản thẻ ATM được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Cầu Giấy và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tây Hồ.

Chi Tiết

Căn cứ qui chế đào tạo hiện hành hệ Đại học liên thông và điều kiện thực tế của trường Đại học Điện lực;

Căn cứ kết luận họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của Trường Đại học Điện lực ngày 16/02/2017, Nhà trường thông báo kết quả Hội đồng xét dự thi tốt nghiệp như sau;

Chi Tiết

Phòng Đào tạo Trường Đại học Điện lực hướng dẫn các bạn sinh viên các lớp liên thông trúng tuyển tháng 12 năm 2016 cách tra cứu Thời khóa biểu trên Cổng thông tin đào tạo của Nhà trường như sau:

Chi Tiết

Thực hiện theo Kế hoạch thi tốt nghiệp số: 2206/KH-ĐHĐL ngày 19/12/2016 cho hệ Đại học liên thông D9LT, D10LT, D9VB2 và sinh viên khóa cũ các hệ TC, CĐ, CĐN, CĐLT, ĐHLT năm 2017 của Trường Đại học Điện lực, để đủ điều kiện thi tốt nghiệp sinh viên phải đóng đầy đủ học phí, kinh phí đào tạo và các khoản lệ phí theo quy định như sau:

Chi Tiết

Căn cứ tiến độ học tập và thi tốt nghiệp đợt 1 của sinh viên C12, CN12, !47, D9LT, D10LT và khóa cũ, Nhà trường tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các hệ nêu trên. Lịch như sau:

Chi Tiết

Download Danh sách thi TN môn Thực hành
Download Danh sách thi TN môn Mác Lê

Ghi chú: Sinh viên nợ học phí không được dự thi tốt nghiệp

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác Lê nin như đính kèm. Những sinh viên nợ học phí sẽ không được dự thi.

Chi Tiết

Căn cứ thông báo số 1938/TB-ĐHĐL ngày 15/11/2016 về việc tổ chức đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2016 – 2017. Nhà trường công bố kết quả đăng ký môn học gồm những nội dung sau:

Chi Tiết

Căn cứ qui chế hiện hành về đào tạo hệ TCCN, CĐ, CĐN, CĐLT, ĐHLT và điều kiện thực tế của trường Đại học Điện lực. Nay Nhà trường hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đại học liên thông D9LT, D10LT và thi lại tốt nghiệp các hệ CĐCQ, CĐN, TCCN, CĐLT, ĐHLT năm 2017 như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu