Trường Đại học Điện lực thông báo mức thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2016-2017 và các khoản thu khác đối với các bậc học của Nhà trường, cụ thể như sau:

Chi Tiết

Căn cứ qui chế đào tạo hiện hành hệ TCCN, CĐLT, ĐHLT và điều kiện thực tế của trường Đại học Điện lực;

Căn cứ kết luận họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của Trường Đại học Điện lực ngày 03/8/2016;

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên lớp D9LT-H2, D9LT-KT6, D9LT-KT1, C13LT-H1, T47-H1, T47-H6, T47-H8 và Các sinh viên khoá cũ thi lại tốt nghiệp từ ngày 10/8/2016 đến ngày 14/8/2016.

Chi Tiết

I. Điều kiện được đăng ký môn học:
1.1/ Sinh viên đã nộp học phí bổ sung tính đến 31/7/2016 

1.2/ Sinh viên có tên trong biên chế nhà trường

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên khoá C12, CN12 và các sinh viên khoá cũ thi lại tốt nghiệp từ ngày 20/7/2016 đến ngày 24/7/2016.

Chi Tiết

I. Điều kiện được đăng ký môn học: (tải file danh sách)

- Sinh viên đã nộp học phí bổ sung tính đến 07/7/2016 

- Sinh viên có tên trong biên chế nhà trường

- Sinh viên quay trở lại học tập (theo QĐ)

Chi Tiết

Căn cứ kết quả ĐKMH học kỳ 1, năm học 2016-2017 của phòng Đào tạo; Căn cứ thống kê tình hình nộp HP của phòng KHTC tính đến ngày 07/7/2016. Nhà trường thông báo tới các đơn vị và toàn thể học sinh sinh viên trong trường các nội dung sau:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực thông báo điểm môn Giáo dục Quốc phòng học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 theo như file đính kèm.
Download DS Điểm

Chi Tiết

Căn cứ thông báo số 499/TB-ĐHĐL ngày 16/5/2016 về việc tổ chức thi tốt nghiệp cho Sinh viên hệ Đại học Đ7 kinh tế từ ngày 15/6/2016 đến ngày 20/6/2016.

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu