Download Danh sách
Ghi chú: Học sinh, sinh viên đến nhận học bổng KKHT tại tầng 1 nhà G trường Đại học Điện lực trong giờ Hành chính, từ ngày 22/9/2016.

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo tới các em học sinh - sinh viên điểm thi tốt nghiệp hệ liên thông, C12, CN12 và TCCN như trong file đính kèm:
- Download Điểm thi C12 và CN12
- Download Điểm thi hệ LT và TCCN

Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ 22/9/2016 đến 26/9/2016 tại phòng Đào tạo.
Sau khi xét tốt nghiệp, Nhà trường sẽ thông báo danh sách SV tốt nghiệp và thời gian nhận CNTN+BĐ.

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016_2017:

- Download Danh sách Cao đẳng nghề

- Download Danh sách Trung cấp chuyên nghiệp

Đề nghị thí sinh có tên trong danh sách đến phòng Đào tạo (cửa số 4) nhận giấy báo trúng tuyển hết ngày 22/9/2016.

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo tới các em sinh viên thời khóa biểu chính thức của các lớp Đ11 CLC như trong file đính kèm.

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo tới các em HSSV kết quả xét điều kiện học tiếp, cảnh báo, đề nghị xóa tên năm học 2015 - 2016 đối với khóa Đ8, Đ9, Đ10, C13, C14, T48 và kết quả xét điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp cho SV Đ7 khối Kỹ thuật. Các em HSSV xem chi tiết tại file đính kèm.

Ghi chú: Hạn thắc mắc về điểm từ ngày 08/09/2016 đến hết ngày 16/09/2016 tại Phòng Đào tạo cửa số 1 và số 5.

Chi Tiết

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015 – 2017; Căn cứ Công văn số: 3251/BGDĐT-KHTC ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo, đăng ký lộ trình, thời điểm dự kiến tăng học phí theo NĐ 86. Trường Đại học Điện lực dự kiến học phí từng năm học như sau:

Chi Tiết

1. SV có thắc mắc gì về điểm liên hệ cửa số 5 phòng đào tạo từ ngày 08/08/2016 đến hết ngày 12/08/2016(Theo lịch tiếp sinh viên) (Danh sách điểm đính kèm bên dưới thông báo)

Chi Tiết

Căn cứ thông báo số 560/TB-ĐHĐL ngày 24/5/2016 về việc tổ chức đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2016_2017 và thông báo số 1213/TB-ĐHĐL ngày 12/7/2016 về việc sinh viên không có ĐKMH học kỳ 1 năm học 2016_2017. Nhà trường công bố kết quả đăng ký môn học gồm những nội dung sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo mức thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2016-2017 và các khoản thu khác đối với các bậc học của Nhà trường, cụ thể như sau:

Chi Tiết

Căn cứ qui chế đào tạo hiện hành hệ TCCN, CĐLT, ĐHLT và điều kiện thực tế của trường Đại học Điện lực;

Căn cứ kết luận họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của Trường Đại học Điện lực ngày 03/8/2016;

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu