I. Điều kiện được đăng ký môn học: (tải file danh sách)

- Sinh viên đã nộp học phí bổ sung tính đến 07/7/2016 

- Sinh viên có tên trong biên chế nhà trường

- Sinh viên quay trở lại học tập (theo QĐ)

Chi Tiết

Phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực thông báo điểm môn Giáo dục Quốc phòng học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 theo như file đính kèm.
Download DS Điểm

Chi Tiết

Danh sách sinh viên Đ7 khối Kinh tế dự thi tốt nghiệp vào ngày 15/6/2016

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên Đ7 khối Kinh tế dự thi tốt nghiệp ngày 15/6/2015 các môn Khoa học Mác-Lênin và Thực hành như sau:

Download Danh sách phòng thi môn Khoa học Mác-Lê
Download Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi

SV nợ học phí sẽ không được dự thi tốt nghiệp.

Chi Tiết

Căn cứ thông báo số 499/TB-ĐHĐL ngày 16/5/2016 về việc tổ chức thi tốt nghiệp cho Sinh viên hệ Đại học Đ7 kinh tế từ ngày 15/6/2016 đến ngày 20/6/2016.

Chi Tiết

Những sinh viên còn nợp học phí theo Danh sách (Download Danh sách Tại đây), sẽ không được dự thi tốt nghiệp vào ngày 15/6/2016.

Chi Tiết

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, nhà trường triển khai cho sinh viên các khoá đăng ký môn học (ĐKMH) học kỳ I năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi Tiết

1/ Vì số lượng thí sinh nộp hồ sơ dự thi chưa nhiều nên phòng đào tạo thông báo hoãn lịch thi tuyển sinh đợt 1 đại học VB2 và CĐ; ĐH liên thông_T6_2016 (kèm theo DS thí sinh đã nộp hồ sơ Tại đây)

2/ Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi đợt 1 sẽ được chuyển dự thi đợt 2_T11_2016

3/ Thí sinh tiếp tục nộp hồ sơ dự thi cho đợt 2_T11_2016 (theo TB tuyển sinh của nhà trường)

Chi Tiết

Căn cứ qui chế hiện hành về đào tạo hệ CĐ, CĐN, TCCN, CĐLT, ĐHLT và điều kiện thực tế của trường Đại học Điện lực. Nay trường hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng C12,  Cao đẳng nghề CN12, TCCN T47, CĐLT C13, ĐHLT D9LT, D10LT năm 2016 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo và kế hoạch học tập các hệ đào tạo của Trường Đại học Điện lực;

Nay Nhà trường hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đại học khóa Đ7 khối Kinh tế và khóa cũ thi lại như sau:

Chi Tiết

Nhà trường thông báo thời khóa biểu lớp Đ9LT KT4 tới các em sinh viên. Cụ thể chi tiết xem trong file đính kèm.
Download Thời khóa biểu

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu