Căn cứ qui chế đào tạo đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo và kế hoạch học tập các hệ đào tạo của Trường Đại học học Điện lực; Nay Nhà trường hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học khóa Đ7-Khối kỹ thuật và khóa cũ thi lại như sau:

Chi Tiết

Căn cứ thông báo số 208/TB-ĐHĐL ngày 10/3/2016; Phòng Đào tạo đã tiếp nhận hồ sơ dự thi Đại học – Văn bằng 2 và Liên thông (từ Trung cấp liên thông Cao đẳng; từ Cao đẳng liên thông Đại học) từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 11 năm 2016 (kèm theo danh sách dự thi). Phòng Đào tạo thông báo một số nội dung như sau:

Chi Tiết

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, nhà trường triển khai cho sinh viên các khối đăng ký môn học (ĐKMH) học kỳ II năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo Lịch ôn thi đại học - văn bằng 2 và Liên thông (đợt 1 và đợt 2)_T11 năm 2016 như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo tới các em HSSV thời gian phát giấy CNTN và Bảng điểm cho những HSSV được xét TN đợt tháng 10/2016 như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo điểm xét tốt nghiệp khóa T47, C12, CN12, hệ liên thông (đợt thi tháng 8) và các lớp khóa cũ thi lại theo như các file đính kèm. Các học sinh sinh viên có thắc mắc về điểm đến phòng Đào tạo hoặc gửi qua địa chỉ email lantp@epu.edu.vn trước ngày 15/10/2016.

Chi Tiết

Căn cứ tiến độ học tập hệ đại học khóa Đ7- Khối kinh tế và khóa cũ về thi lại. Nhà trường thông báo tổ chức Lễ bế giảng và lịch phát bằng cho sinh viên (Download Danh sách tốt nghiệp) như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu