Thực hiện kế hoạch mùa hè xanh tình nguyện của Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà nội, thực hiện kế hoạch của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Điện lực, được sự đồng ý của Đảng ủy, BGH nhà trường, hàng năm cứ vào dịp hè, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Điện lực tổ chức các đội tình nguyện đi tới những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để giúp bà con nhân dân tại đó trong việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế mạng điện sinh hoạt và các thiết bị điện trong nhà. Tuyên truyền cho người dân việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Cùng với đó, đội cũng tiến hành tặng quà cho các gia đình chính sách tại địa phương.

Chi Tiết

Ngày 15 tháng 10 vừa qua, sinh viên lớp C5-QLNL và lớp C5-Cơ khí đã đi thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, đây là một hoạt động ngoại khóa trong chương trình học môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh của bộ môn Khoa học Chính trị.

Chi Tiết

Để khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, đồng thời tạo nền nếp và phong cách nghiên cứu khoa học có chiều sâu hiệu quả, Câu lạc bộ Nghiên cứu Khoa học sinh viên Đại học Điện Lực đã được thành lập. Ngoài tác dụng thiết thực dành cho sinh viên, các giáo viên trẻ cũng có thể coi đây là cơ hội truyền đạt kiến thức và tự nâng cao các kỹ năng khi hướng dẫn sinh viên hoạt động nghiên cứu.

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu