Trường Đại học Điện lực thông báo mức thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2016-2017 và các khoản thu khác đối với các bậc học của Nhà trường, cụ thể như sau:

Chi Tiết

Căn cứ qui chế đào tạo hiện hành hệ TCCN, CĐLT, ĐHLT và điều kiện thực tế của trường Đại học Điện lực;

Căn cứ kết luận họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của Trường Đại học Điện lực ngày 03/8/2016;

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên lớp D9LT-H2, D9LT-KT6, D9LT-KT1, C13LT-H1, T47-H1, T47-H6, T47-H8 và Các sinh viên khoá cũ thi lại tốt nghiệp từ ngày 10/8/2016 đến ngày 14/8/2016.

Chi Tiết

I. Điều kiện được đăng ký môn học:
1.1/ Sinh viên đã nộp học phí bổ sung tính đến 31/7/2016 

1.2/ Sinh viên có tên trong biên chế nhà trường

Chi Tiết

I. Phương thức tuyển sinh

Sử dụng kết quả tổ hợp các môn thi kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia do các trường Đại học tổ chức của thí sinh đăng ký vào trường ĐHĐL tương ứng theo từng khối thi A00, A01, D01, D07 để xét tuyển theo từng chuyên ngành đào tạo (có tính cả điểm ưu tiên) theo Quy chế tuyển sinh năm 2016 của Bộ GD&ĐT.

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2016 như sau:
Download Kết quả tuyển sinh

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên khoá C12, CN12 và các sinh viên khoá cũ thi lại tốt nghiệp từ ngày 20/7/2016 đến ngày 24/7/2016.

Chi Tiết

Căn cứ kết quả ĐKMH học kỳ 1, năm học 2016-2017 của phòng Đào tạo; Căn cứ thống kê tình hình nộp HP của phòng KHTC tính đến ngày 07/7/2016. Nhà trường thông báo tới các đơn vị và toàn thể học sinh sinh viên trong trường các nội dung sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu