Trường Đại học Điện lực thông báo điểm xét tốt nghiệp khóa T47, C12, CN12, hệ liên thông (đợt thi tháng 8) và các lớp khóa cũ thi lại theo như các file đính kèm. Các học sinh sinh viên có thắc mắc về điểm đến phòng Đào tạo hoặc gửi qua địa chỉ email lantp@epu.edu.vn trước ngày 15/10/2016.

Chi Tiết

Căn cứ tiến độ học tập hệ đại học khóa Đ7- Khối kinh tế và khóa cũ về thi lại. Nhà trường thông báo tổ chức Lễ bế giảng và lịch phát bằng cho sinh viên (Download Danh sách tốt nghiệp) như sau:

Chi Tiết

- Tốt nghiệp T47
     + Download khóa T44
     + Download T45, T46, T47 tốt nghiệp
     +
Download T45, T46, T47 chưa tốt nghiệp
- Tốt nghiệp C12 và khóa cũ
      + Download  C10, C11 khóa cũ tốt nghiệp
      + D
ownload C10, C11 khóa cũ không tốt nghiệp
      +
Download C12 tốt nghiệp
      +
Download C12 không tốt nghiệp
Lưu ý: SV xem danh sách tốt nghiệp có thắc mắc gì về điểm liên hệ ngay với phòng ĐT
hoặc email: Lantp@epu.edu.vn. Thời hạn thắc mắc 9/10/2016

Chi Tiết

Download Danh sách
Ghi chú: Học sinh, sinh viên đến nhận học bổng KKHT tại tầng 1 nhà G trường Đại học Điện lực trong giờ Hành chính, từ ngày 22/9/2016.

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo tới các em học sinh - sinh viên điểm thi tốt nghiệp hệ liên thông, C12, CN12 và TCCN như trong file đính kèm:
- Download Điểm thi C12 và CN12
- Download Điểm thi hệ LT và TCCN

Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ 22/9/2016 đến 26/9/2016 tại phòng Đào tạo.
Sau khi xét tốt nghiệp, Nhà trường sẽ thông báo danh sách SV tốt nghiệp và thời gian nhận CNTN+BĐ.

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016_2017:

- Download Danh sách Cao đẳng nghề

- Download Danh sách Trung cấp chuyên nghiệp

Đề nghị thí sinh có tên trong danh sách đến phòng Đào tạo (cửa số 4) nhận giấy báo trúng tuyển hết ngày 22/9/2016.

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo tới các em sinh viên thời khóa biểu chính thức của các lớp Đ11 CLC như trong file đính kèm.

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo tới các em HSSV kết quả xét điều kiện học tiếp, cảnh báo, đề nghị xóa tên năm học 2015 - 2016 đối với khóa Đ8, Đ9, Đ10, C13, C14, T48 và kết quả xét điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp cho SV Đ7 khối Kỹ thuật. Các em HSSV xem chi tiết tại file đính kèm.

Ghi chú: Hạn thắc mắc về điểm từ ngày 08/09/2016 đến hết ngày 16/09/2016 tại Phòng Đào tạo cửa số 1 và số 5.

Chi Tiết

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2016 của trường Đại học Điện lực; Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh đợt 1 hệ Đại học và Cao đẳng chính quy năm 2016; Căn cứ vào Kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Điện lực họp ngày 20 tháng 8 năm 2016; Trường Đại học Điện lực thông báo:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi Tuyển sinh Cao học năm 2016 như trong file đính kèm.

Các thí sinh có thể xem thêm thông tin tại Bảng tin khoa Sau Đại học - Tầng 4 Nhà A trường Đại học Điện lực

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu