Nhà trường thông báo về việc áp dụng các hình thức tổ chức đào tạo đối với các hệ đào tạo của Trường, cách thức tổ chức thi, tổ chức học trả nợ, cách thức báo cáo điểm kết quả học tập của học sinh sinh viên trong năm học 2011-2012 như sau:

Chi Tiết

1. Môn Cơ sở ngành và môn Chuyên ngành (ngành Hệ thống điện)

- Tại Cơ sở 2 (C7) ngày 08/7/2011 – Thứ 6

            8h00: phụ đạo môn Cơ sở ngành

            14h00: phụ đạo môn Chuyên ngành

Chi Tiết

Căn cứ quy chế hiện hành về đào tạo hệ Cao đẳng, TCCB và điều kiện thực tế của trường Đại học Điện lực.

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu