Trường Đại học Điện lực thông báo điều kiện dự thi tốt nghiệp cho khoá C7, C8LT; lịch thi trả nợ môn học cho khoá C7 và lịch thi lại tốt nghiệp cho sinh viên khoá C7, C8LT như sau:

Chi Tiết

   Nhà trường thông báo về việc áp dụng các hình thức tổ chức đào tạo đối với các hệ đào tạo của Trường, cách thức tổ chức thi, tổ chức học trả nợ, cách thức báo cáo điểm kết quả học tập của học sinh sinh viên trong năm học 2011-2012 như sau:

Chi Tiết

   Nhà trường thông báo về việc tổ chức áp dụng tạm thời trong năm học 2011-2012 quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ đối với hệ Đại học các khoá Đ4; Đ5; Đ6 và hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

Chi Tiết

1. Môn Cơ sở ngành và môn Chuyên ngành (ngành Hệ thống điện)

- Tại Cơ sở 2 (C7) ngày 08/7/2011 – Thứ 6

            8h00: phụ đạo môn Cơ sở ngành

            14h00: phụ đạo môn Chuyên ngành

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu