Trường Đại học Điện lực thông báo điều kiện dự thi tốt nghiệp cho khoá C7, C8LT; lịch thi trả nợ môn học cho khoá C7 và lịch thi lại tốt nghiệp cho sinh viên khoá C7, C8LT như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu