Căn cứ tiến độ học tập hệ Đại học khóa DD1, Cao đẳng C6, C7LT và T41. Nhà trường thông báo tổ chức lễ bế giảng và lịch phát bằng cho sinh viên như sau:

Chi Tiết

Căn cứ tiến độ học tập, thi tốt nghiệp và làm Đồ án tốt nghiệp của sinh viên hệ Đại học khoá Đ1 và hệ Đại học liên thông khoá Đ3. Nhà trường thông báo lịch cho sinh viên như sau:

Chi Tiết

Download  Điểm xét TN đợt 3 khoá C6
Download  Điểm xét TN đợt 3 khoá C7LT
Download  Điểm xét TN đợt 3 khoá T41

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu