Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Điện lực được thành lập ngày 02/5/2002 theo Quyết định số 487EVN-CĐĐL-TCHC của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Điện lực (nay là Đại học Điện lực).

Chi Tiết

Hiện nay đã đến thời điểm thi học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 nhưng vẫn còn một số HSSV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2010 – 2011.

Chi Tiết

Olympic Tin học Sinh viên là hoạt động phong trào đã có tác dụng rất to lớn và thiết thực đối với sinh viên cũng như sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT của nước nhà. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng phối hợp tham gia và chỉ đạo cuộc thi đã khẳng định vị thế của sự kiện quan trọng này. Với kết quả và hiệu quả đạt được qua 17 kỳ thi, OLP được đánh giá là sự kiện không thể thiếu của ngành giáo dục đào tạo trong sự nghiệp phát triển  CNTT-TT Việt Nam.

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu