Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Điện lực; trong học kỳ I vừa qua các Khoa/Bộ môn đã bàn giao cho Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng quản lý đề thi kết thúc học phần của 121 môn học. Công việc này đang từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học.

Chi Tiết

Ngày 24 tháng 05 năm 2011, Trường ĐH Điện lực phối hợp với Tập đoàn Emeral (Japan) và một số đơn vị đã tổ chức Hội thảo về chất phụ gia BMES-H2 hỗ trợ quá trình cháy trong nhiệt điện chạy than và xi măng.

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu