Trường Đại học Điện lực thông báo kết quả thi tốt nghiệp môn Thực hành tổng hợp T40. Danh sách điểm thi xem chi tiết tại đây.

Chi Tiết

Phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực  thông báo điểm thi tốt nghiệp môn Lý thuyết tổng hợp T40. Danh sách điểm thi xem chi tiết tại đây.

Chi Tiết

Danh sách phòng thi số 1 – N1 - CS1 (Download)
Danh sách phòng thi số 2 – N2 - CS1 (Download)

Chi Tiết

Căn cứ tiến độ học tập của các lớp T41, Nhà trường thông báo lịch thi tốt nghiệp môn Chính trị như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu