Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng cho 02 lớp CĐN và 07 lớp TCN dự án Re2 - đợt 2 (28/05/2014)
 

Căn cứ quy chế hiện hành về đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp nghề;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Đào tạo thợ điện giai đoạn 2” thuộc Dự án Năng lượng nông thôn 2 và điều kiện thực tế của Ban QLDA Re2 tại Đại học Điện lực;

Nay Trường lên kế hoạch tổ chức bế giảng và phát bằng tốt nghiệp học viên lớp Cao đẳng nghề cho học viên 02 lớp Cao đẳng nghề liên thông và 07 lớp Trung cấp nghề, đợt 2 như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 27 tháng 6 năm 2014

2. Địa điểm: Hội trường C, cơ sở 1, Đại học Điện lực, số 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

3. Phân công nhiệm vụ:

* Phòng Đào tạo:

- Chuẩn bị hồ sơ mua bằng, in bằng cho học viên theo quyết định công nhận tốt nghiệp

- Lập kế hoạch tổ chức lễ bế giảng; lên danh sách khách mời; lập dự toán kinh phí phục vụ lễ bế giảng; phối hợp với CT HSSV lên chương trình cho buổi lễ.

* Phòng Công tác Học sinh Sinh viên:

- Hoàn thiện quyết định khen thưởng, phần thưởng, chương trnfh văn nghệ chào mừng (nếu có);

- Thông báo cho học viên kế hoạch bế giảng để học viên có mặt đầy đủ.

* Phòng Kế hoạch Tài chính:

- Chuẩn bị kinh phí để tổ chức lễ bế giảng

- Thanh toán cho học viên các khoản kinh phí phát sinh và theo tiêu chuẩn dự án.

* Phòng Hành chính Quản trị: chuẩn bị phương tiện, hội trường, khánh tiết, phông ảnh, tăng âm, loa đài phục vụ lễ bế giảng.


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu