Năm học 2009 trường Đại học Điện lực tiếp tục tuyển sinh liên thông các hệ:
- Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng
- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

Chi Tiết

Căn cứ vào tình hình giảng dạy của các lớp liên thông, nhà Trường thông báo tới toàn thể các sinh viên hệ liên thông lịch thi học kỳ 1 đợt 3 lần 1 như sau:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực thông báo tới toàn thể các thí sinh dự thi kì thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và từ Trung cấp lên Cao đẳng đề cương các môn thi. Chi tiết cụ thể như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo tới các sinh Đ3 Liên thông chính quy học trái ngành phải học bổ sung kiến thức để phù hợp với chuyên ngành mình đang học. Lệ phí cho việc học bổ sung sinh viên phải đóng theo quy chế hiện hành.

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TCCN lên Cao đẳng và từ Cao đẳng lên Đại học (Cao đẳng liên thông, Đại học liên thông) như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu