Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hình thức niên chế (Download tại đây)

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Download tại đây)

Quy định về việc chuyển đổi chương trình giáo dục, bảo lưu kết quả học tập và miễn môn học (Download tại đây)

 Quy định về việc học cùng lúc hai chương trình (Download tại đây)

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu