Trường Đại học Điện lực thông báo mức thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2017 - 2018 và các khoản thu khác đối với các bậc học của trường Đại học Điện lực như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ tiến độ học tập hệ Đại học khóa Đ7 chính quy khối Kỹ thuật và khóa cũ về thi lại; Căn cứ quyết định công nhận tốt nghiệp số 494/QĐ-ĐHĐL ngày 31/3/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực; Nhà trường thông báo tổ chức Lễ bế giảng và lịch phát bằng cho sinh viên như sau:

Chi Tiết

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, nhà trường triển khai cho sinh viên các khối đăng ký môn học (ĐKMH) học kỳ I năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi Tiết

Hiện tại đã gần cuối học kỳ II năm học 2016 – 2017 nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều sinh viên chưa nộp học phí đúng theo quy định, Nhà trường yêu cầu những sinh viên còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành công tác nộp học phí để phòng Kế hoạch Tài chính lập danh sách SV đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần gửi phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và phòng Đào tạo.

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo điểm thi TN và kết quả xét tốt nghiệp hệ Trung cấp, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Liên thông dự kiến như sau:

Chi Tiết

Căn cứ tiến độ học tập của sinh viên Đ7 khối Kỹ thuật và khóa cũ về thi lại, Nhà trường thông báo lịch cấp giấy Chứng nhận tốt nghiệp và Bảng điểm như sau:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực thông báo tới kết quả dự kiến xét tốt nghiệp cho các em sinh viên khóa Đ7 khối Kỹ thuật và các em sinh viên liên thông học ghép cùng Đ7 khối Kỹ thuật như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu