Trường Đại học Điện lực thông báo danh sách sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo Danh sách chi tiền miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo lần 2 đến những sinh viên còn nợ cũ học phí và học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018 (Xem Danh sách Tại đây) như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo về việc rà soát sinh viên nộp học phí kỳ I năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ Thông báo số 525/TB-ĐHĐL ngày 18/4/2017 và Thông báo số 888/TB-ĐHĐL ngày 14/6/2017 về việc đăng ký môn học học kỳ I năm học 2017 - 2018 của trường Đại học Điện lực, Nhà trường yêu cầu những sinh viên còn nợ học phí (Download DS Sinh viên nợ HP) hoàn thành nộp học phí trước ngày 31/7/2017. Chi tiết như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-ĐHĐL về việc chi tiền miễn, giảm học phí khóa Đ7 học kỳ I năm học 2016 - 2017. Chi tiết cụ thể như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực đã ban hành Quyết định 671/QĐ-ĐHĐL ngày 18 tháng 5 năm 2017 về việc cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2016 - 2017. Chi tiết cụ thể như file đính kèm;
Download File Quyết định

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu