Nhà trường thông báo mức thu lệ phí và học phí các học phần bổ trợ tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy như sau:


Chi Tiết

Tại chung kết cuộc thi “Sinh viên nhận diện hàng Việt Nam” năm 2017, Đội sinh viên Đại học Điện lực đã xuất sắc đạt giải nhì.

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo danh sách sinh viên được cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi Tiết

Để mở rộng hoạt động sản xuất, trong đợt 2 năm 2017, Samsung Việt Nam tiếp tục tuyển dụng hàng trăm kỹ sư, cử nhân đã/sẽ tốt nghiệp trước ngày 31/12/2017 (nhận bằng muộn nhất vào ngày 30/6/2018), tất cả các chuyên ngành từ các trường Đại học, Học viện trong cả nước làm việc tại nhà máy/ Trung tâm của Samsung Việt Nam thuộc các địa điểm sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo Danh sách chi tiền miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo lần 2 đến những sinh viên còn nợ cũ học phí và học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018 (Xem Danh sách Tại đây) như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo về việc rà soát sinh viên nộp học phí kỳ I năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ Thông báo số 525/TB-ĐHĐL ngày 18/4/2017 và Thông báo số 888/TB-ĐHĐL ngày 14/6/2017 về việc đăng ký môn học học kỳ I năm học 2017 - 2018 của trường Đại học Điện lực, Nhà trường yêu cầu những sinh viên còn nợ học phí (Download DS Sinh viên nợ HP) hoàn thành nộp học phí trước ngày 31/7/2017. Chi tiết như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu