Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015 – 2017;

Căn cứ Quyết định số 10268/QĐ-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc chuyển Trường Đại học Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công thương;

Căn cứ vào Công văn số 255/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 1 năm 2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký thông tin tuyển sinh năm 2016;

Chi Tiết

Download Danh sách

Ghi chú: Kết quả tại các phòng thi thí sinh có thể xem chi tiết tại bảng tin của khoa Đào tạo Sau Đại học bắt đầu từ 15h00 ngày 21/12/2015.

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo DS dự thi và lịch ôn thi ĐH_Văn bằng 2 và ĐH_liên thông_Tháng 12_2015 cụ thể như sau:
Download
Danh sách dự thi
Download Lịch ôn thi
Ghi chú:

1/ DS dự thi liên thông CĐ - ĐH; TC - CĐ ngành Hệ thống điện
2/ DS dự thi liên thông CĐ - ĐH ngành Kế toán
3/ DS dự thi ĐH_VB2 ngành Hệ thống điện
4/ Các ngành còn lại vì số lượng thí sinh nộp hồ sơ không nhiều nên nhà trường không tổ chức thi. Đề nghị các thí sinh đã nộp hồ sơ đến phòng Đào tạo (cửa số 3 và cửa số 4) để nhận lại hồ sơ và lệ phí.
5/ Ngày dự thi chính thức: 12;13/12/2015
6/ Ngày 9/12/2015 Thí sinh đến nhận Giấy báo dự thi tại phòng Đào tạo (cửa số 3 và cửa số 4) hoặc xem SBD và phòng thi trên Web nhà trường.

Chi Tiết

Căn cứ Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ Thông tư số 08 /2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng.

Chi Tiết

Lịch ôn thi: bắt đầu từ 02/12/2015
Dự kiến thi: 12;13/12/2015
Các thí sinh tiếp tục nộp hồ sơ đến hết ngày 30/11/2015
Download Danh sách dự thi

Chi Tiết

I. Điểm chuẩn tuyển sinh hệ Đào tạo chính quy liên thông

Điểm chuẩn tuyển sinh hệ đào tạo chính quy liên thông Cao đẳng, Đại học năm 2015 của Trường Đại học Điện lực nói dưới đây là điểm chuẩn tuyển sinh các thí sinh đã tốt nghiệp hệ Trung cấp hoặc hệ Cao đẳng của Trường Đại học Điện lực tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia do các trường Đại học tổ chức.

Chi Tiết

Căn cứ thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học;

Chi Tiết

Điểm chuẩn Đại học Cao đẳng năm 2015 tuyển sinh bổ sung đợt 1 của trường ĐH Điện lực nói dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 trong kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia do các trường Đại học tổ chức. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Download Kết quả xét tuyển bổ sung

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu
phim hay, biet thu gamuda gardens, chung cu valencia garden, phim thuyet minh, phim an do