Quy chế văn hóa công sở trường Đại học Điện lực (01/10/2014)
 
Tài liệu tham khảo: Quy chế Văn hóa EVN
QUY CHẾ
Văn hóa công sở Trường Đại học Điện lực

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 316 /QĐ - ĐHĐL ngày 31  tháng 3  năm 2014của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, viên chức, giảng viên, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên, học viên, (sau đây gọi tắt là CBVC, HSSV-HV) đang làm việc, học tập tại cơ quan Trường Đại học Điện lực (EPU) và các tập thể, cá nhân đến liên hệ công tác, thăm quan học tập tại Trường Đại học Điện lực (sau đây gọi là khách).

2. Quy chế này quy định về các hành vi bị cấm và những việc CBVC, HSSV-HV không được làm; về trang phục, lễ phục; về giao tiếp và ứng xử của CBVC, HSSV-HV khi thi hành nhiệm vụ, học tập; về thời gian làm việc; hội họp; chế độ ra vào trụ sở cơ quan; tiếp khách đến liên hệ công tác; quản lý tài sản, phương tiện giao thông; về bài trí công sở tại EPU.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Phù hợp với các quy định của pháp luật, quy chế của EVN, EPU và mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

2. Phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và truyền thống của EPU.

3. Những nội dung được nêu trong Quy chế này phải đảm bảo tính thống nhất, khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Điều 3. Mục đích

            1. Xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh, hiện đại. Phát huy tính kỷ luật, tạo sự thống nhất trong hành động, đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm của mỗi CBVC, HSSV-HV góp phần xây dựng thương hiệu, uy tín, hình ảnh của EPU với những ấn tượng tốt đẹp về giá trị văn hóa trong xã hội, tạo nên những lợi thế cạnh tranh và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của EPU ở trong nước và Quốc tế.

            2. Xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, hiện đại, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, điều kiện kinh tế xã hội của đất nước cũng như điều kiện cụ thể của EPU.

3. Xây dựng chuẩn mực ứng xử của CBVC, HSSV-HV khi thi hành nhiệm vụ giao tiếp và những việc không được làm nhằm đảm bảo sự công minh và trách nhiệm của CBVC, HSSV-HV góp phần xây dựng đội ngũ CBVC, HSSV-HV có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

4. Nâng cao ý thức trách nhiệm của CBVC, HSSV-HV trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quản lý tài sản của Nhà trường.

5. Là một trong các căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành công việc, xem xét khen thưởng, kỷ luật và xử lý trách nhiệm khi CBVC, HSSV-HV vi phạm các quy định trong Quy chế này.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. EPU: Trường Đại học Điện lực.

3. Các đơn vị bao gồm: Phòng, Khoa, Xưởng, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc Trường.

4. BGH: Gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.

5. Lãnh đạo đơn vị: Trưởng/Phó các đơn vị.

6. CBVC: Cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng.

7. HSSV-HV: Học sinh, sinh viên, học viên.

Điều 5. Những việc CBVC và HSSV-HV không được làm

1. Những quy định chung

a) Vi phạm các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của EVN và EPU.

b) Làm tổn hại đến uy tín, thương hiệu của Nhà trường.

c) Mặc, sử dụng trang phục gây phản cảm (màu sắc lòe loẹt, quá ngắn, áo không tay, cổ trễ quá sâu…).

d) Quảng cáo thương mại, bán hàng tại trụ sở Cơ quan làm việc.

đ) Nấu ăn, tổ chức ăn uống tại các phòng làm việc và phòng ở Ký túc xá.

e) Sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc và học tập tại Trường.

g) Hút thuốc lá trong phòng làm việc, lớp học, trong các buổi lễ, cuộc họp, nơi tập trung đông người.

h) Chơi bài, đánh bạc dưới mọi hình thức.

i) Đánh nhau, gây rối an ninh, trật tự trong Trường hoặc nơi công cộng.

k) Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại hóa chất cấm sử dụng, các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong Nhà trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác.

l) Bẻ cành, hái hoa quả, giẫm đạp lên thảm cỏ, làm hỏng cảnh quan xung quanh Trường.

2. Đối với CBVC

a) Nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt, thái độ hách dịch, hoặc có những hành vi nhũng nhiễu gây khó dễ với đồng nghiệp, HSSV-HV và với khách.

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, hoặc mạo danh để tư lợi cá nhân hoặc xử lý các công việc vượt quá thẩm quyền.

c) Đùn đẩy trách nhiệm; quan liêu, bất hợp tác, gây mất đoàn kết nội bộ.

d) Làm lộ bí mật Nhà nước, EVN, EPU, sai lệch hồ sơ, tài liệu; tư vấn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm những việc tiêu cực hoặc có hành động gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc.

đ) Lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc khiếu nại, tố cáo để phản ánh sai sự thật, gây tổn hại đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác; xúi giục kích động, lôi kéo hoặc bao che, làm ngơ trước các hành vi vi phạm pháp luật.

e) Làm việc riêng, tiếp khách riêng tại nơi làm việc, gây cản trở người khác trong quá trình giao dịch công việc.

3. Đối với HSSV-HV

a) Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể Nhà giáo, CBVC  trong Nhà trường và HSSV-HV khác.

b) Gian lận trong học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

c) Làm việc riêng, nói chuyện, ăn uống, xả rác; sử dụng điện thoại, đi lại tự do, làm việc riêng và ngủ gật trong giờ học.

d) Viết bậy, bôi bẩn lên: bàn, ghế, tường, lớp học.

             đ) Tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép.

Chương II
TRANG PHỤC, LỄ PHỤC CỦA CBVC, HSSV-HV

Điều 6. Trang phục

1. Cán bộ, viên chức, HSSV-HV khi làm việc, học tập tại EPU phải có trang phục gọn gàng, lịch sự, văn minh; đi giày hoặc đi dép có quai hậu;

2. Cán bộ, viên chức được cấp phát trang phục riêng thì phải mặc trang phục đó khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Học sinh sinh viên, học viên trong giờ thí nghiệm, thực hành, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động tình nguyện phải sử dụng đúng đồng phục theo quy định.

Điều 7. Lễ phục

Cán bộ, viên chức, HSSV-HV được phân công phục vụ hoặc tham dự các buổi lễ lớn, cuộc họp trọng thể, các cuộc tiếp khách nước ngoài phải mặc lễ phục. Tùy theo thời tiết của từng mùa được quy định:

            1. Lễ phục của nam:

a) Mùa hè: Quần tây sẫm màu, áo sơ mi có cổ, cavat.

b) Mùa đông: Bộ comple, áo sơ mi có cổ, cavat.

2. Lễ phục của nữ:

a) Mùa hè: Áo dài truyền thống.

b) Mùa đông: Bộ comple nữ, áo dài truyền thống và áo khoác.

Điều 8. Thẻ CBVC, HSSV-HV

1. Thẻ CBVC phải theo mẫu thống nhất và thể hiện đủ các thông tin: tên cơ quan, ảnh, họ và tên, chức danh, số hiệu của CBVC do EPU cấp.

2. Thẻ HSSV-HV phải theo mẫu thống nhất và thể hiện đủ các thông tin: tên trường, ảnh, họ và tên, lớp và số hiệu của HSSV-HV do EPU cấp.

3. Cán bộ, viên chức, HSSV-HV phải đeo thẻ khi qua cổng và khi thực hiện nhiệm vụ, học tập.

Chương III
GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA
CBVC, HSSV-HV

Điều 9. Yêu cầu chung

1.  Văn hóa chào hỏi:

a) Trong giao tiếp khi gặp nhau phải vui vẻ, chào hỏi lịch sự, đúng mực, thân thiện, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

b) Khi người được chào đang bận giao tiếp với người khác, có thể chỉ cần  mỉm cười hoặc gật đầu chào đáp lại.

2. Thứ tự ưu tiên gặp nhau chào

a) Cán bộ và viên chức: Khi gặp cán bộ, viên chức phải chủ động chào trước, thể hiện sự kính trọng lễ phép. Cán bộ cũng phải đáp lại bằng cử chỉ chào hỏi thân thiện, hoặc có thể gật đầu mỉm cười đáp lại.

b) Đồng nghiệp cùng cấp: Khi gặp nhau người ít tuổi chủ động chào người cao tuổi.

c) Học sinh sinh viên, học viên: Phải chủ động chào các thầy, cô giáo, CBVC với thái độ kính trọng, lễ phép.

Mục 1
GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA
CBVC

Điều 10. Giao tiếp và ứng xử với cá nhân, tập thể ngoài trường.

1. Đối  với  cá nhân, tập thể trong nước:

a) Cán bộ, viên chức (chủ thể) khi đón, tiếp khách cần chủ động chào hỏi và tìm hiểu nhu cầu của khách để giúp đỡ. Luôn có thái độ nghiêm túc, đúng mực, thân thiện và hợp tác trong giao tiếp; tận tâm phục vụ khách với thái độ tôn trọng, vui vẻ.

b) Trong giao tiếp chỉ trao đổi, làm việc về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được giao; chỉ được phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc khi đã có sự đồng ý của lãnh đạo Nhà trường.

c) Khi khách có nhu cầu làm rõ hoặc giải thích một vấn đề gì thì CBVC phải vui vẻ lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc. Nếu có phát sinh vấn đề mà cần phải hẹn gặp lại, hay hẹn trả kết quả thì phải đúng hẹn. Trường hợp lỡ hẹn phải biết xin lỗi, tìm cách khắc phục sớm nhất, không đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Trường hợp khách chưa thỏa mãn theo yêu cầu thì phải hướng dẫn khách đến gặp người có trách nhiệm để giải quyết.

2. Đối với tổ chức, đối tác nước ngoài:

a) Tuân thủ pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của EPU về quan hệ, tiếp xúc và hợp tác với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

b) Xây dựng mối quan hệ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

c) Tôn trọng luật pháp quốc tế, luật pháp nước bạn và luật pháp Việt Nam trong mọi giao dịch. Chỉ những người có thẩm quyền mới được tham gia giao dịch và ký hợp đồng kinh tế với tổ chức nước ngoài.

d) Trong khi giải quyết, trao đổi, hợp tác có nguy cơ xung đột lợi ích hoặc xảy ra tranh chấp thì phải báo cáo ngay với Lãnh đạo đơn vị hoặc người có thẩm quyền.

3. Sử dụng danh thiếp, cách trao danh thiếp:

3.1. Sử dụng danh thiếp

Cán bộ, nhân viên chỉ sử dụng danh thiếp theo mẫu chung của EPU. Danh thiếp được trao cho khách khi mới gặp lần đầu, khi đến dự họp hoặc buổi tiếp khách. Không dùng danh thiếp đã cũ, nhàu nát, gãy góc hoặc bị bẩn.

3.2. Cách trao, nhận danh thiếp

a) Trước khi trao danh thiếp, người tự giới thiệu sẽ đưa danh thiếp trước. Người được giới thiệu đưa danh thiếp sau khi nhận được danh thiếp của người tự giới thiệu.

b) Đứng lên khi trao đổi danh thiếp, giữ khoảng cách giữa hai người bằng 1 cánh tay. Nếu người đối diện đưa danh thiếp trước, thì đón nhận với thái độ vui vẻ và nói lời cảm ơn.

c) Nếu thông tin ghi trên danh thiếp chưa rõ, nên nhẹ nhàng hỏi lại.

d) Khi trao đổi danh thiếp với nhiều người, hãy bắt đầu với người ở vị trí cao nhất hoặc người gần nhất.

đ) Khi trao đổi danh thiếp với hai nhóm, hãy bắt đầu với người đứng đầu của cả hai nhóm.

e) Sắp xếp lại và xác nhận thông tin ghi trên danh thiếp sau khi nhận, nên ghi nhớ những thông tin trên danh thiếp của người đã gặp.

3.3. Ứng xử trong khi giới thiệu

a) Giới thiệu người có chức vụ, hoặc tuổi đời thấp cho người có chức vụ, hoặc tuổi đời cao hơn (ưu tiên giới thiệu theo chức vụ).

b) Giới thiệu người trong Trường hoặc người mới đến cho đối tác trước và giới thiệu theo thứ tự người có chức vụ cao đến người có chức vụ thấp.

c) Lời giới thiệu phải đầy đủ tên, chức vụ, nơi công tác.

d) Khi tự giới thiệu cần: Giới thiệu ngắn gọn về tên, chức danh, nơi công tác. Thái độ khi giới thiệu phải lịch sự, khiêm nhường.

3.4. Ứng xử trong khi bắt tay

a) Khi bắt tay hai người phải nhìn thẳng vào nhau với nét mặt vui vẻ và bắt bằng cả bàn tay. Tránh bóp mạnh, lắc mạnh.

b) Người chưa quen thì không chủ động bắt tay khách, nên chờ người giới thiệu hoặc chủ động giới thiệu để làm quen rồi mới bắt tay.

c) Không chủ động bắt tay người có cương vị cao hơn mình. Khi bắt tay cần đứng dậy và hơi cúi người; khi bắt tay với người có cương vị cao hơn mình không khúm núm, cong gập người.

d) Khi bắt tay với phụ nữ, nam giới phải chủ động bắt tay và không nên nắm chặt.

đ) Khi có nhiều người cùng giơ tay cho mình bắt, phải bắt tay người có tuổi tác, cương vị cao hơn; không nên bắt tay qua mặt người khác hoặc bắt chéo tay. Không được vừa bắt tay vừa hút thuốc, một tay đút túi quần hoặc vỗ vai.

Điều 11. Ứng xử trong giao tiếp qua điện thoại

1. Trong khi gọi

a) Cần chuẩn bị trước nội dung cần trao đổi. Khi trao đổi nội dung cần ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể. Thái độ nhã nhặn, lịch sự; âm lượng vừa phải không nên ngắt lời người đang nói và tuyệt đối không ngắt điện thoại đột ngột.

b) Khi có tín hiệu của người nghe sau tiếng “Alô” và lời giới thiệu về đơn vị của người người nghe thì người gọi giới thiệu về tên, chức danh, đơn vị công tác và xin gặp người cần liên hệ. Trong trường hợp người nghe không giới thiệu đơn vị thì cần xin lỗi và hỏi rõ đơn vị, sau đó mới giới thiệu về mình.

c) Trường hợp người nghe không phải là người cần giao tiếp thì cần để lại một lời nhắn và kết thúc bằng lời cảm ơn.

d) Kết thúc cuộc gọi phải có lời cám ơn, lời chào và chỉ cúp máy sau khi nghe tín hiệu cúp máy từ đầu dây bên kia nếu người vừa giao tiếp là cấp trên hoặc hơn tuổi.

2. Trong khi nghe

a) Mỗi CBVC khi nghe điện thoại phải có lời chào, xưng tên, đơn vị làm việc của mình.

b) Nếu người gọi đến cần gặp đích danh mình thì trao đổi, trả lời rõ ràng, cụ thể từng nội dung theo yêu cầu của người gọi. Thái độ nhã nhặn, lịch sự, nói chuyện từ tốn, âm lượng vừa phải.

c) Trường hợp người gọi cần gặp người khác hoặc nội dung không thuộc trách nhiệm của mình thì chuyển điện thoại hoặc hướng dẫn người gọi liên hệ đến đúng người, địa chỉ cần gặp.

d) Kết thúc cuộc đàm thoại phải có lời cám ơn, lời chào thân thiện.

Điều 12. Ứng xử trong việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng

1. Cán bộ, viên chức, HSSV-HV làm việc, học tập tại Trường Đại học Điện lực phải có trách nhiệm tiết kiệm trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị tin học, thiết bị văn phòng.

2. Chấp hành tốt quy định về sử dụng điện, nước trong EPU.

3. Thực hiện việc kiểm tra, tắt điện và khóa cửa phòng khi hết giờ làm việc.

4. Nhân viên bảo vệ thực hiện việc kiểm tra hệ thống đèn bảo vệ, bật, tắt đèn cho phù hợp với việc đi lại và bảo vệ cơ quan.

5. Tăng cường sử dụng giấy in hai mặt.

6. Tăng cường thực hiện việc gửi các công văn qua thư điện tử đến các đơn vị trong Trường để tiết kiệm chi phí sử dụng.

7. Tuân thủ các quy định về phòng chống tham nhũng của Nhà nước, EVN và EPU.

8. Cung cấp thông tin, báo cáo trung thực về công tác phòng, chống tham nhũng cho cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Ứng xử trong việc xây dựng uy tín, thương hiệu EPU

1. Cán bộ, viên chức, HSSV-HV phải tích cực tham gia xây dựng tập thể đơn vị ngày càng vững mạnh; đoàn kết tốt nội bộ, thống nhất trong chỉ đạo, hành động vì mục tiêu chung và phát triển bền vững văn hóa, trên cơ sở phát huy cao độ những giá trị cốt lõi và những truyền thống đáng tự hào của EPU nhằm xây dựng uy tín, thương hiệu của EPU trong cộng đồng.

2. Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan để giải quyết công việc.

3. Không tham gia và phải ngăn chặn các cá nhân khác đưa tin thất thiệt, phát tán tài liệu, đơn, thư sai trái, mạo danh, nặc danh; tuân thủ quy chế phát ngôn tạo lập kênh thông tin hai chiều từ Lãnh đạo Nhà trường xuống các đơn vị và ngược lại nhằm triển khai các chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tới từng CBVC, HSSV-HV. Qua đó Lãnh đạo Nhà trường nắm bắt được kết quả thực hiện nhiệm vụ, học tập và nắm được tâm tư nguyện vọng của CBVC, HSSV-HV được kịp thời.

4. Cán bộ, viên chức, HSSV-HV khi nhận được những thông tin, tài liệu, thư nặc danh, mạo danh, tin nhắn trên điện thoại, thư điện tử v.v… có nội dung phản ánh sai trái về cá nhân, cán bộ, đảng viên, về các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của EVN, của EPU và các đơn vị thì phản biện và giải thích ngay; nếu không đủ khả năng phản biện, giải thích thì báo cáo với Lãnh đạo đơn vị hoặc Lãnh đạo Nhà trường để có biện pháp xử lý kịp thời.

Điều 14. Ứng xử trong việc thực hiện một số nội quy, quy định trong Nhà trường.

1. Về ý thức và tác phong làm việc của CBVC

a) Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế, quy định của EPU.

b) Sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

c) Làm việc có ý thức tổ chức kỷ luật với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

d) Không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

đ) Trong giờ làm việc đi lại, nói năng nhẹ nhàng, không gây ồn ào làm ảnh hưởng tới hoạt động của đơn vị, bộ phận khác.

            2. Về thời gian làm việc của CBVC

a) Đối với CBVC phải chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc theo quy định, đảm bảo ngày làm việc có chất lượng, hiệu quả.

b) Đối với giảng viên thực hiện theo khối lượng được phân công theo tiến độ đào tạo.

            c) Trong trường hợp CBVC có nhu cầu làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ thì phải được phép của Trưởng đơn vị và phải đăng ký với Bảo vệ Cơ quan.

d) Trường hợp tổ chức hội thảo, hội nghị, lễ bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học… kể cả trong giờ và ngoài giờ thì đơn vị được giao nhiệm vụ phải đăng ký trên lịch tuần.

Điều 15.  Giao tiếp và ứng xử giữa lãnh đạo với nhân viên

Giao tiếp giữa các lãnh đạo với nhân viên là mối quan hệ nhằm chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn công việc, khuyến khích, thúc đẩy nhân viên làm việc tích cực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để đạt được mục tiêu này lãnh đạo cần phải:

1. Thể hiện đúng cương vị, trách nhiệm của mình: giữ gìn, bảo vệ uy tín của bản thân và của nhân viên.

2. Đối xử công bằng, động viên và quan tâm kịp thời để nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao.

3. Có thái độ đúng mực để nhân viên có thể trình bày, trao đổi những suy nghĩ, thắc mắc và giải quyết các thắc mắc của nhân viên đúng với quyền hạn trách nhiệm của mình.

4. Giao nhiệm vụ, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhân viên phải dựa trên khả năng của nhân viên và chức năng nhiệm vụ của từng vị trí công việc.

Điều 16. Giao tiếp ứng xử của nhân viên đối với lãnh đạo

Giao tiếp giữa nhân viên với lãnh đạo là mối quan hệ được hiểu là sự phản hồi thông tin, báo cáo công việc của cá nhân hay tập thể lên cấp quản lý, lãnh đạo tùy theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Giao tiếp của nhân viên đối với cấp quản lý cần đảm bảo nguyên tắc sau:

1. Tuân thủ nghiêm chỉnh và phục tùng các quyết định, yêu cầu của cấp trên theo đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Giữ gìn, bảo vệ uy tín của bản thân và của lãnh đạo.

2. Phản ánh thông tin phải thẳng thắn, trung thực, kịp thời trong phạm vị chức trách nhiệm vụ được giao.

Điều 17. Giao tiếp ứng xử trong quan hệ đồng nghiệp

1.Với đồng nghiệp phải chân thành, đoàn kết, trung thực, tương trợ và hợp tác, sẵn sàng lắng nghe tiếp thu ý kiến góp ý của đồng nghiệp và sửa chữa sai sót. Có trách nhiệm bảo vệ danh dự của đồng nghiệp; chủ động chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Luôn có thái độ cầu thị, nghiêm túc trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp, tránh tình trạng hoài nghi, châm biếm, tức giận. Phê bình, góp ý với đồng nghiệp trên tinh thần xây dựng, khách quan, đúng lúc, đúng chỗ.

3. Trong những trường hợp cần thiết, cá nhân có quyền đề nghị được giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ chung.

4. Đối với nhân viên mới: Cần được giới thiệu với các tập thể, cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ được giao để được quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và được phổ biến các quy chế, qui định để họ sớm thích nghi với công việc, hòa nhập với môi trường làm việc tại đơn vị và trong Nhà trường.

Điều 18. Giao tiếp ứng xử của CBVC với  HSSV-HV

Việc giáo dục và đào tạo trong Nhà trường không chỉ chú trọng đến việc tạo ra những con người giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải hoàn thiện về nhân cách. Muốn thực hiện mục tiêu này đòi hỏi mỗi CBVC, HSSV-HV phải cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và thực hiện tốt các yêu cầu về giao tiếp ứng xử sau:

1. Trong giao tiếp giữa CBVC với HSSV-HV:

a) Cán bộ, viên chức phải là người nghiêm túc, mẫu mực, nhẹ nhàng, lắng nghe ý kiến, ghi chép đầy đủ các nội dung phản ánh, đề xuất, kiến nghị của HSSV-HV.

b) Hướng dẫn giải thích các thắc mắc của HSSV-HV rõ ràng, cụ thể về các quy định của Nhà trường khi giải quyết các thủ tục hành chính (nếu HSSV-HV có yêu cầu). Trường hợp vượt quá quyền hạn giải quyết phải hướng dẫn HSSV-HV gặp cấp có thẩm quyền để giải quyết.

2. Trong giao tiếp giữa Thầy và Trò:

a) Thầy, cô giáo phải nhiệt tình, tận tâm trong giảng dạy và giáo dục HSSV-HV, độ lượng với HSSV-HV.

b) Đảm bảo sự công bằng trong đánh giá kết quả học tập, xếp loại kết quả rèn luyện, quyền lợi và nghĩa vụ học tập của HSSV-HV; không phân biệt giàu, nghèo, giới tính, dân tộc.

c) Động viên, khuyến khích HSSV-HV phấn đấu và đóng góp ý kiến xây dựng với các hoạt động của Nhà trường. Thầy và Trò chỉ xưng hô theo các từ “ Thầy-Cô” và “Em”.

Mục 2
GIAO TIẾP, ỨNG XỬ CỦA HSSV-HV

Điều 19. Giao tiếp, ứng xử của HSSV-HV với CBVC

Từ xa xưa câu thành ngữ: “Tiên học lễ, hậu học văn” cho thấy lễ tiết là một trong những nghi thức được coi trọng mang sắc thái văn hóa của dân tộc. Từ đó chúng ta thấy rằng lễ giáo được xem như một nghi thức truyền thống. Chính vì thế việc phát huy bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ ngày nay cần phải có chuẩn mực, có quy tắc trong nếp sống, giao tiếp và ứng xử hàng ngày. Do vậy trong khi giao tiếp ứng xử với CBVC trong EPU mỗi HSSV-HV cần:

1. Phải chào hỏi và luôn có thái độ lễ phép, kính trọng đối với CBVC, biết kính trên nhường dưới, giúp đỡ người lớn tuổi khi gặp khó khăn.

2. Thân thiện, quan hệ đúng mức giữa Thầy-Trò, HSSV-HV và CBVC.

3. Xưng hô với giáo viên giảng dạy là Thầy, Cô; với CBVC các đơn vị trong Trường tùy theo lứa tuổi để xưng hô là: cô, chú, bác, anh, chị.

Điều 20. Giao tiếp, ứng xử của HSSV-HV với HSSV-HV

1. Luôn tôn trọng, hòa nhã với bạn bè, giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn, hoạn nạn, thẳng thắn góp ý với bạn khi mắc khuyết điểm trên tinh thần xây dựng.

2. Động viên, giúp đỡ nhau trong học tập, trong nghiên cứu khoa học và trong cuộc sống hàng ngày để đạt kết quả cao nhất.

Điều 21. Văn hóa học đường của HSSV-HV

            1. Học sinh, sinh viên, học viên phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Điện lực.

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của Nhà trường; chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống.

3. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe khi mới nhập học và khám sức khỏe định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Nhà trường.

4. Đóng học phí đúng thời hạn theo quy định.

            5. Tôn trọng thầy, cô giáo và bạn học.

6. Đứng dậy chào khi giáo viên vào lớp và khi kết thúc giờ giảng.

7. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Nhà trường; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Nhà trường.

8. Phải chủ động theo dõi các thông tin, thực thi và chịu trách nhiệm về việc thực thi các quyền lợi, nghĩa vụ của mình theo quy định của Nhà trường.

Chương IV
ỨNG XỬ TRONG TỔ CHỨC HỘI HỌP, TIỆC CHIÊU ĐÃI

Điều 22. Ứng xử trong tổ chức hội họp, tiệc chiêu đãi

            1. Cuộc họp nội bộ

Các cuộc họp nội bộ là cuộc họp do Ban Giám hiệu EPU, các đơn vị chủ trì. Thành phần tham gia là các đơn vị trực thuộc EPU hoặc cuộc họp toàn thể CBVC, đảng viên, đoàn viên Cơ quan. Trong mỗi cuộc họp cần bố trí thư ký ghi biên bản, nội dung, kết luận của cuộc họp và lưu trữ văn bản tại đơn vị, văn thư cơ quan.

a) Đơn vị đăng ký làm việc trên lịch tuần, hoặc viết giấy mời họp cần ghi đầy đủ các thông tin: thời gian, địa điểm, đơn vị chủ trì, đơn vị chuẩn bị, thành phần tham gia. Trường hợp người chủ trì là Ban Giám hiệu EPU thì phải báo cáo và xin ý kiến trước.

b) Đối với  các cuộc họp chuyên môn

- Các đơn vị phải cử đúng thành phần và CBVC nắm vững lĩnh vực chuyên môn đó tham dự. Đơn vị chủ trì phải chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình tài liệu cuộc họp và gửi tài liệu trước cho các đơn vị tham dự, các thành phần khác có ý kiến tham gia. Thành phần tham dự cuộc họp phải đến trước thời gian họp ít nhất là 05 phút và tắt điện thoại di động hoặc để chế độ rung trong thời gian diễn ra cuộc họp (trong trường hợp bắt buộc phải nghe - gọi điện thoại, người sử dụng phải ra khỏi phòng họp, thời gian gián đoạn khỏi cuộc họp tối đa là 05 phút).

- Vị trí chỗ ngồi họp: Lãnh đạo ngồi vào ghế chủ tọa được bố trí ở trung tâm quay mặt ra hướng cửa ra vào. Người quan trọng ngay sau lãnh đạo ngồi ở vị trí ngay bên cạnh phía tay phải của lãnh đạo. Tiếp đến người quan trọng tiếp theo ngồi phía tay trái cạnh lãnh đạo. Các vị trí khác sắp xếp tiếp theo thứ tự ưu tiên (ngồi bên tay phải quan trọng, phía tay trái kém quan trọng hơn).

- Thứ tự phát biểu tại cuộc họp tuân thủ theo sự điều hành của Người chủ trì cuộc họp.

c) Đối với các cuộc họp, hội nghị toàn thể CBVC, Đảng viên, Đoàn viên Cơ quan:

- Thành phần tham dự phải có mặt đầy đủ trước giờ khai mạc 10 phút. Chỗ ngồi được bố trí hợp lý theo yêu cầu của Ban Tổ chức cuộc họp. Giữ trật tự, tập trung theo dõi, ghi chép các nội dung cần thiết, không bỏ về giữa chừng (trong trường hợp đặc biệt phải báo cáo Ban Tổ chức cuộc họp), không ra vào, đi lại tùy tiện, nói chuyện riêng và nghe điện thoại trong phòng họp.

- Chuẩn bị khánh tiết: Hội trường, bàn ghế, nước, âm thanh, màn chiếu, phông và panô trang trọng, thẩm mỹ, nội dung phù hợp với chủ đề cuộc hội, họp.

2. Các cuộc họp khác

            2.1. Với tư cách đơn vị chủ trì

            a) Xây dựng chương trình họp chi tiết và chuẩn bị nội dung tài liệu cuộc họp. Phối hợp với Phòng Hành chính Quản trị gửi giấy mời tới đại biểu; (Giấy mời cần ghi rõ lý do, nội dung và các chỉ dẫn cần thiết).

            b) Chuẩn bị khánh tiết: Hội trường, bàn ghế, trang trí, hoa, nước, âm thanh, màn chiếu.

            c) Đơn vị chủ trì: Có mặt trước thời gian họp 10 phút, cử CBVC đón đại biểu đến dự. Khi cuộc họp kết thúc, Lãnh đạo cơ quan/Lãnh đạo đơn vị chủ trì lịch sự bắt tay và tiễn khách mời.

d) Vị trí chỗ ngồi:

- Lãnh đạo EPU ngồi vào ghế chủ tọa;

- Lãnh đạo đơn vị của EPU ngồi phía bên tay phải của chủ tọa cuộc họp;

- Đối tác ngồi đối diện với lãnh đạo EPU;

- Người quan trọng thứ hai của đối tác ngồi phía bên tay phải của đối tác;

- Các vị trí khác sắp xếp tiếp theo thứ tự ưu tiên (ngồi bên tay phải quan trọng, phía tay trái kém quan trọng hơn).

đ) Tùy theo tính chất quan trọng của cuộc họp, đơn vị chủ trì thông báo cho Phòng Hành chính Quản trị để bố trí biển tên của khách mời theo vị trí ngồi.

e) Đối với CBVC của EPU tham dự cuộc họp:

- Có mặt đúng giờ. Trường hợp vắng mặt hoặc đến muộn phải báo cáo với Ban Tổ chức cuộc họp.

- Chuẩn bị nội dung tham gia phát biểu tại cuộc họp.

- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn, Ban Tổ chức cuộc họp.

- Trong phòng họp phải ngồi ngay ngắn, không ngồi nghiêng ngả, đặt chân lên ghế.

- Tắt điện thoại di động hoặc để chế độ rung, không làm ảnh hưởng đến người khác.

- Giữ trật tự, tập trung theo dõi, ghi chép các nội dung cần thiết, không nói chuyện và làm việc riêng.

- Không đi lại tùy tiện trong lúc diễn ra cuộc họp, không ra về khi cuộc họp chưa kết thúc (trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của Ban Tổ chức).

2.2. Với tư cách đồng tổ chức

a) Phối hợp xây dựng kịch bản chi tiết của hội nghị trên cơ sở năng lực và nguyện vọng của các bên.

b) Phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các bên và nội bộ đơn vị.

c) Thực hiện tốt phần việc được phân công.

2.3. Với tư cách khách mời

a) Chủ động liên hệ với Ban Tổ chức cuộc họp tìm hiểu thông tin về hội nghị để chuẩn bị sẵn sàng mọi nội dung cần thiết.

b) Có mặt đúng giờ, tuân thủ mọi hướng dẫn trong giấy mời

c) Phải chuẩn bị tốt về nội dung tài liệu để báo cáo tại cuộc họp.

d) Tuân thủ chương trình nghị sự và sự điều hành của Ban tổ chức.

3. Ứng xử trong tổ chức tiệc chiêu đãi

            a) Xây dựng chương trình cụ thể, chi tiết cho bữa tiệc, bao gồm: Mức độ và hình thức tổ chức, thời gian, địa điểm, người làm chủ tiệc, thành phần, số lượng khách tham gia, thực đơn.

            b) Lựa chọn địa điểm có không gian rộng rãi, đầy đủ ánh sáng và đảm bảo sự yên tĩnh để thực khách có thể trò chuyện.

            c) Bộ phận chủ trì phải đến trước và về muộn để đón, bố trí chỗ ngồi và tiễn khách. CBVC là thành phần tham dự buổi tiệc phải có mặt tại buổi tiệc đúng giờ. Tuyệt đối không đến muộn.

            d) Việc bố trí chỗ ngồi trong khi dự tiệc đảm bảo theo nguyên tắc:

            - Chỗ ngồi trong tiệc chiêu đãi phải tương xứng với cương vị của khách.

            - Chỗ ngồi của khách đảm bảo thoải mái, rộng rãi.

            - Xếp theo hàm ngoại giao của người dự. Vị trí bên phải long trọng hơn vị trí bên trái. Xếp xen kẽ nam và nữ, chủ và khách. Nếu nam và nữ cùng hàm thì ưu tiên cho nữ. Nếu chủ và khách có cùng hàm thì ưu tiên cho khách.

            - Chủ tiệc ngồi ở vị trí trung tâm quay ra cửa để dễ quan sát;

            - Cần tính đến trình độ ngoại ngữ của người dự tiệc. Chỗ càng gần chủ tiệc càng trọng thị.

            đ) Dành quyền lựa chọn thực đơn cho khách. Cần lưu ý những khác biệt về tôn giáo, phong tục và sở thích ẩm thực của khách trong lựa chọn món ăn.

            e) Trang phục: Khi CBVC được mời tham dự tiệc, trang phục phải phù hợp với bữa tiệc; lịch sự; trang nhã; thoải mái tự tin trong giao tiếp.

            g) Khi ngồi vào bàn tiệc: Đảm bảo tư thế ngồi ăn đàng hoàng, tự nhiên. Hành vi giao tiếp cởi mở, thân thiện, chu đáo, văn minh lịch sự.

            h) Chủ tiệc, chủ mời không nên ra về trước khách.

Điều 23. Ứng xử trong sinh hoạt tập thể, khi ngồi trên xe ô tô

1. Ứng xử trong sinh hoạt tập thể

a) Khi tổ chức sinh hoạt tập thể như: đi tham quan, nghỉ mát, thể thao, hội diễn…cần phải đáp ứng yêu cầu tiết kiệm, lành mạnh vui khỏe, bổ ích, hiệu quả, tạo môi trường đoàn kết, giao lưu hữu nghị, hiểu biết nhau giữa các cá nhân và đơn vị trong toàn trường.

b) Cá nhân CBVC, HSSV-HV có trách nhiệm tham gia, ủng hộ, cổ động đầy đủ các buổi sinh hoạt tập thể do các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường tổ chức.

c) Khi tham gia phải tự giác thực hiện theo đúng tiến độ thời gian, nội dung kế hoạch đã quy định.

d) Khi kết thúc mỗi đợt sinh hoạt tập thể phải có tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm cho những lần sau.

2. Ứng xử khi ngồi  trên xe ô tô

2.1 Vị trí ngồi

            Vị trí quan trọng thứ nhất ở hàng ghế thứ hai phía tay phải của lái xe, ví trí quan trọng thứ hai ở phía tay trái của vị trí thứ nhất.

            2.2. Quy định chỗ ngồi:

            a) Người có chức vụ cao nhất ngồi ở vị trí quan trọng thứ nhất.

                b) Trường hợp có Lãnh đạo hai bên đi cùng xe: Lãnh đạo bên chủ nhà ngồi vị trí quan trọng thứ hai; Lãnh đạo bên khách ngồi ở vị trí quan trọng thứ nhất.

            c) Trong trường hợp đặc biệt: người có chức vụ cao nhất tự lựa chọn vị trí ngồi, tiếp đó là người quan trọng tự lựa chọn vị trí ngồi, tiếp đó là người quan trọng thứ hai; có thể xếp ba người ngồi ghế sau nhưng người ngồi giữa là người có chức vụ thấp hơn so với hai người ngồi bên cạnh.

            d) Ghế phụ hàng trên, bên cạnh lái xe: dành cho bảo vệ, phiên dịch, cán bộ tháp tùng, trợ lý, thư ký...hoặc người cao tuổi.

            đ) Khi đi taxi: người mời (hoặc người đón) ngồi ghế hàng trên bên cạnh lái xe để trả tiền. Lãnh đạo đoàn khách ngồi vị trí quan trọng thứ nhất.

            e) Lái xe hoặc CBVC đi cùng có nhiệm vụ mở cửa xe khi lãnh đạo EVN bước lên và bước xuống xe.

Điều 24. Ứng xử nơi công cộng và việc hiếu hỉ

1. Ứng xử nơi công cộng

a) Cán bộ, viên chức, HSSV-HV phải có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh công cộng, tự giác gom, bỏ rác, vào nơi quy định. Sử dụng tiết kiệm điện, nước, bảo vệ tốt tài sản của công, giữ trật tự, chấp hành các quy định được thông báo tại nơi công cộng và đảm bảo an toàn, an ninh trong khuôn viên  Nhà trường.

b) Khi lên, xuống bằng cầu thang bộ, phải đi bên tay phải, bước nhẹ, không chen lấn, xô đẩy, đùa giỡn, nói to, xả rác trên cầu thang.

2. Ứng xử trong việc tổ chức sinh nhật, cưới hỏi

Cán bộ, viên chức khi tổ chức sinh nhật, cưới hỏi phải tổ chức sao cho trang trọng, lịch sự, tiết kiệm chống hình thức phô trương, lãng phí.

3. Ứng xử trong việc tổ chức thăm hỏi ốm đau và tang lễ

Bản thân CBVC, hoặc người thân (tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng, con) CBVC bị đau, ốm, qua đời thì tổ chức Công đoàn làm đầu mối phối hợp với các đoàn thể khác và Chính quyền cơ quan để thông báo, tổ chức thăm hỏi và phúng viếng theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Chương V
NỘI QUY RA VÀO CƠ QUAN

VÀ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Điều 25. Ứng xử trong việc chấp hành Nội quy ra vào cơ quan,

1. Cán bộ, viên chức, HSSV-HV và khách đến liên hệ công tác khi qua cổng phải xuống xe, tắt máy, tháo khẩu trang che mặt, kính râm.

2. Khách đến liên hệ công tác, đến gặp người thân phải qua phòng trực để xuất trình giấy tờ: Giấy giới thiệu hoặc công lệnh, hoặc chứng minh thư và nhận thẻ khách.  Khi ra về phải qua phòng trực để trả lại thẻ và nhận lại giấy tờ (nếu có).

3. Học sinh sinh viên, học viên khi qua cổng không dàn hàng ngang và không tụ tập thành đám đông trong và ngoài cổng, đi nhẹ, nói nhỏ không gây ồn ào.

Điều 26. Ứng xử trong việc quản lý tài sản và phương tiện giao thông

1. Đối với CBVC, HSSV-HV và khách

Cán bộ, viên chức, HSSV-HV và khách khi gửi xe phải tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ để xe đúng nơi quy định theo hàng lối và tự bảo quản tài sản của mình (trừ xe đã gửi).

2. Đối với  nhân viên bảo vệ

            a) Có trách nhiệm hướng dẫn CBVC, HSSV-HV và khách để xe đúng nơi quy định.

            b) Tổ chức trông giữ xe. Nếu để xảy ra mất mát xe phải bồi thường cho người gửi xe theo giá thị trường tại thời điểm đó.

            c) Được phép thu tiền trông giữ xe theo giá quy định của thành phố Hà Nội đối với người học và khách (trừ khách đến liên hệ công tác với EPU).

Chương VI
BÀI TRÍ CÔNG SỞ

            Điều 27. Treo quốc kỳ 

            1. Quốc kỳ được treo nơi trang trọng tại tòa nhà chính trước công sở hoặc trong một số phòng họp. Quốc kỳ phải đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc đã được quy định và kích thước phù hợp với không gian treo. Phòng Hành chính Quản trị thường xuyên theo dõi, kiểm tra, không để Quốc kỳ quá cũ, rách.

            2. Việc treo Quốc kỳ trong các buổi Lễ, đón tiếp khách nước ngoài  tuân theo quy định về nghi lễ nhà nước.

            Điều 28. Treo ảnh hoặc đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

            Treo ảnh hoặc đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở hội trường, phòng tiếp khách phải thể hiện sự trang trọng, phù hợp. Phòng Hành chính Quản trị thường xuyên chăm lo, đảm bảo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được sạch sẽ và trang trọng.

            Điều 29. Biển tên cơ quan

            Biển tên cơ quan được đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt và tiếng Anh, địa chỉ của cơ quan.

            Điều 30. Phòng làm việc

1. Phòng làm việc phải có biển gắn trước cửa. Nội dung trên biển là tên đơn vị ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

2. Phòng làm việc phải đảm bảo đủ diện tích và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết đáp ứng được nhu cầu làm việc của CBVC như: bàn ghế, máy tính, máy in, Internet, quạt, đèn chiếu sáng…

3. Trang, thiết bị trong phòng phải sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý, thuận tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ chung và của mọi thành viên trong phòng.

            Điều 31. Cảnh quan môi trường

1. Xây dựng và phát triển cảnh quan môi trường phải tuân thủ theo thiết kế tổng thể của Nhà trường đã được phê duyệt. Các phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng đều phải thông qua Ban Giám hiệu Nhà trường.

2. Băng zôn, khẩu hiệu treo tại Trường phải được Lãnh đạo EPU phê duyệt về nội dung, hình thức, thời gian treo (kể cả các tổ chức, đoàn thể, đơn vị quảng cáo).

3. Các thông báo chỉ được đưa vào bảng tin của Trường và của đơn vị.

4. Danh sách thí sinh dự thi, số phòng thi chỉ được dán vào phần kính của cửa ra vào các phòng học.

Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            Điều 32. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Việc thực hiện các nội dung của Quy chế này là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân CBVC, HSSV-HV, là cơ sở đánh giá, nhận xét, phân loại CBVC, HSSV-HV và xem xét nâng bậc lương hàng năm cho CBVC.

2. Cán bộ, viên chức, HSSV-HV vi phạm các quy định tại Quy chế này tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu các hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với CBVC, HSSV-HV hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 3. Trường hợp CBVC, HSSV-HV vi phạm các quy định tại Quy chế này mà gây thiệt hại về vật chất cho Nhà trường thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm vật chất đối với CBVC, HSSV-HV.

Điều 33. Trách nhiệm thực hiện

            1. Trưởng các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng các lớp trong Trường chịu trách nhiệm phổ biến và đôn đốc, kiểm tra, theo dõi CBVC, HSSV-HV của đơn vị trong việc chấp hành Quy chế này.

2. Cán bộ, viên chức, HSSV-HV thuộc EPU và khách đến liên hệ công tác, tham quan, học tập tại EPU phải thực hiện đúng các quy định trong Quy chế này.

            3. Trong quá trình thực hiện, nếu có những kiến nghị sửa đổi, các đơn vị phản ánh về Phòng Hành chính Quản trị để tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu