Khoa QLNL thông báo lịch chấm Đồ án Tốt nghiệp khóa D7, ngành Quản lý Năng lượng như sau:

Chi Tiết

 • Sự kiện nổi bật của khoa QLNL năm 2016 qua ảnh (08/01/2017)
 • Seminar xây dựng bài giảng chuyên đề "Lý thuyết giá Năng lượng" (Lần 2) (23/12/2016)
 • Seminar xây dựng bài giảng chuyên đề "Lý thuyết giá Năng lượng" (Lần 1) (05/12/2016)
 •  

 • Lịch công tác tuần 28 năm học 2016-2017 Khoa Quản lý năng lượng (20/02/2017)
 • Lịch công tác tuần 27 năm học 2016-2017 Khoa Quản lý năng lượng (13/02/2017)
 • Lịch công tác tuần 22 năm học 2016-2017 Khoa Quản lý năng lượng (10/02/2017)
 •  

  Sinh viên bấm vào biểu mẫu dưới đây để tải về

  Chi Tiết

 • Chương trình Đại học chất lượng cao - Chuyên ngành Quản lý năng lượng (19/03/2015)
 • Kế hoạch học tập E-Learning môn Kinh tế học (Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015) (22/01/2015)
 • Kế hoạch học tập E-Learning môn Kinh tế học của khóa D8-D9 Chính quy (21/08/2014)
 •  

  Một hệ thống năng lượng là một hệ thống được thiết kế để cung cấp năng lượng đến hộ tiêu thụ cuối cùng.

  Chi Tiết

 • Tổng hợp những tác phẩm dự các cuộc thi của SV khoa QLNL (13/02/2017)
 • Danh sách các đề tài cấp Trường của giảng viên Khoa QLNL (năm 2013 đến năm 2015) (03/11/2016)
 • Nghiệm thu dự án cấp Bộ về xây dựng mô hình Quản lý Năng lượng (20/07/2016)
 •  

  Trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam cần tuyển dụng nhân viên có yêu cầu phù hợp với lĩnh vực đào tạo của khoa QLNL.

  Chi Tiết

 • Gala chào xuân 2017 (27/02/2017)
 • Giải bóng đá SV khoa QLNL "EMF Cup 2017" (22/01/2017)
 • Noel của tớ (29/12/2016)
 •  

  Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD thay thế Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” được ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ- BXD ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  Chi Tiết

 • THÔNG TƯ 15/2014/TT-BCT - Quy định về mua bán công suất phản kháng (08/05/2015)
 • Quyết định số 2256/QĐ-BCT - Quy định về giá bán điện (01/05/2015)
 • Luật điện lực số 28/2004/QH11 (01/05/2015)
 •  
  Tin mới
  Giới thiệu GV khoa QLNL
  Đăng ký môn học trực tuyến
  Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
  Giới thiệu Khoa QLNL
  facebook sinh viên QLNL
  Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng Năng lượng Tiết kiệm Hiệu quả
  Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á