TC.JPG

Quản lý năng lượng, tên tiếng Anh là Energy Management, bao gồm quy hoạch và vận hành các đơn vị sản xuất năng lượng và tiêu thụ năng lượng. Mục tiêu là bảo tồn tài nguyên, bảo vệ khí hậu và tiết kiệm chi phí. Quản lý năng lượng được kết nối chặt chẽ với quản lý môi trường, quản lý sản xuất, logistics và các chức năng quản lý khác.

Chi Tiết

 • The What, Why, and How of Energy Management (19/07/2017)
 • Đại hội Liên chi Đoàn khoa QLNL (18/06/2017)
 • Khoa Quản lý Năng lượng lực tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 (18/06/2017)
 •  

 • Lịch công tác tuần 45 năm học 2016-2017 Khoa Quản lý năng lượng (19/06/2017)
 • Lịch công tác tuần 44 năm học 2016-2017 Khoa Quản lý năng lượng (12/06/2017)
 • Lịch công tác tuần 43 năm học 2016-2017 Khoa Quản lý năng lượng (05/06/2017)
 •  

  Sinh viên bấm vào biểu mẫu dưới đây để tải về

  Chi Tiết

 • Chương trình Đại học chất lượng cao - Chuyên ngành Quản lý năng lượng (19/03/2015)
 • Kế hoạch học tập E-Learning môn Kinh tế học (Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015) (22/01/2015)
 • Kế hoạch học tập E-Learning môn Kinh tế học của khóa D8-D9 Chính quy (21/08/2014)
 •  

  Công cụ Calculator 2050 được Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu vương quốc Anh nghiên cứu, xây dựng, phát triển và đã được công bố lần đầu tiên vào năm 2010. 

  Chi Tiết

 • Khoa QLNL tham dự hội thảo về ESCO (22/05/2017)
 • Phương pháp tính khoản phụ thu (hỗ trợ) cho năng lượng tái tạo tại Đức (EEG Umlage/ RES surcharge) (22/05/2017)
 • Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho hộ sinh hoạt ở Đức (21/04/2017)
 •  

  Đã là sinh viên khoa Quản lý năng lượng việc thực  hiện các bài tập, nghiên cứu, chuyên đề theo nhóm là việc khá quen thuộc, đặc biệt đối với những sinh viên năm 2, năm 3. 

  Chi Tiết

 • Cuộc thi "Hòa Bình trong tôi" (14/06/2017)
 • Hòa Bình trong tôi (19/05/2017)
 • Chương trình kỷ niệm ngày 8/3 của lớp D8QLNL2 (11/03/2017)
 •  

  TCVN ISO 50002:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  Chi Tiết

 • Thông tư 38/2016/TT-BCT, Quy định định mức tiêu hao năng lượng ngành SX Nhựa (21/04/2017)
 • Thông tư 19/2016/TT-BCT- Quy định định mức tiêu hao năng lượng ngành SX Bia và nước giải khát (04/04/2017)
 • QCVN 09:2013/BXD về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” (18/05/2015)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến
  Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
  Giới thiệu Khoa QLNL
  facebook sinh viên QLNL
  Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng Năng lượng Tiết kiệm Hiệu quả
  Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á