"Lý thuyết giá năng lượng" là một môn học cho sinh viên năm 3 khoa Quản Lý Năng Lượng - Trường Đại học Điện Lực. Môn học nhằm trang bị, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết giá năng lượng và vận dụng vào việc tìm hiểu cơ chế định giá cho từng dạng năng lượng trên thị trường năng lượng quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng.

Chi Tiết

 • Giải bóng đá Sinh viên Nam và Nữ trường Đại học Điện lực (15/03/2017)
 • Công ty NIRAS (RCEE-NIRAS) tuyển thực tập sinh (02/03/2017)
 • Công ty ESIT tuyển thực tập sinh (02/03/2017)
 •  

 • Lịch công tác tuần 32 năm học 2016-2017 Khoa Quản lý năng lượng (22/03/2017)
 • Lịch công tác tuần 31 năm học 2016-2017 Khoa Quản lý năng lượng (12/03/2017)
 • Lịch công tác tuần 30 năm học 2016-2017 Khoa Quản lý năng lượng (06/03/2017)
 •  

  Sinh viên bấm vào biểu mẫu dưới đây để tải về

  Chi Tiết

 • Chương trình Đại học chất lượng cao - Chuyên ngành Quản lý năng lượng (19/03/2015)
 • Kế hoạch học tập E-Learning môn Kinh tế học (Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015) (22/01/2015)
 • Kế hoạch học tập E-Learning môn Kinh tế học của khóa D8-D9 Chính quy (21/08/2014)
 •  

  Tổng hợp các bài báo khoa học của Giảng viên khoa QLNL tính đến hết năm 2016

  Chi Tiết

 • Xác định các thông số thiết kế cơ bản cho hệ thống 100% năng lượng tái tạo (20/03/2017)
 • Khác nhau mang tính hệ thống giữa hệ thống năng lượng truyền thống và hệ thống năng lượng tái tạo (20/02/2017)
 • Tổng hợp những tác phẩm dự các cuộc thi của SV khoa QLNL (13/02/2017)
 •  

  Kỷ niệm ngày 8/3 cuối cùng của đời Sinh viên, anh em lớp D8QLNL2 mong muốn sẽ có một mòn quà tặng biệt các bạn nữ. 

  Chi Tiết

 • Tuyển dụng nhân viên dự án (01/03/2017)
 • Gala chào xuân 2017 (27/02/2017)
 • Giải bóng đá SV khoa QLNL "EMF Cup 2017" (22/01/2017)
 •  

  Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD thay thế Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” được ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ- BXD ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  Chi Tiết

 • THÔNG TƯ 15/2014/TT-BCT - Quy định về mua bán công suất phản kháng (08/05/2015)
 • Quyết định số 2256/QĐ-BCT - Quy định về giá bán điện (01/05/2015)
 • Luật điện lực số 28/2004/QH11 (01/05/2015)
 •  
  Tin mới
  Giới thiệu GV khoa QLNL
  Đăng ký môn học trực tuyến
  Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
  Giới thiệu Khoa QLNL
  facebook sinh viên QLNL
  Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng Năng lượng Tiết kiệm Hiệu quả
  Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á