Kế hoạch học tập E-Learning môn Kinh tế học của khóa D8-D9 Chính quy (21/08/2014)
 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

KHOA QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

***

KẾ HOẠCH HỌC TẬP ELEARNING

MÔN HỌC: KINH TẾ HỌC ĐC

Khóa D8+D9 Chính quy

 

  1. Chương trình học:

Tổng số tín chỉ: 2.

  1. Phân bổ kiến thức: chưa thành 9 chương với các nội dung chính sau

 

STT

Chương và nội dung

Thời lượng dạy

Ghi chú

1

Chương 1: Giới thiệu về kinh tế học

3 tuần

 

2

Chương 2: Thị trường, cung, cầu

 

3

Chương 3: Hành vi người tiêu dùng

1 tuần

 

4

Chương 4: Lý thuyết sản xuất và hành vi của doanh nghiệp

1 tuần

 

5

Chương 5: Cấu trúc thị trường

1 tuần

 

6

Chương 6: Các khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô

1 tuần

 

7

Chương 7: Tổng cầu và chính sách tài khóa

1 tuần

 

8

Chương 8: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Chương 9: Mô hình IS-LM

1 tuần

 

 

  1. Nội dung chi tiết

Môn học Kinh tế học ĐC được dạy trong 9 tuần. Yêu cầu môn học như sau:

-          Đợt 1: Sinh viên các lớp D8 (theo Danh sách dưới) lên lớp 1 buổi đầu tiên của môn học tại hội trường C để nghe phổ biến kế hoạch học tập và hướng dẫn sử dụng hệ thống vào ngày 23/8/2013. Thời gian tập trung nghe phổ biến theo các lớp như sau:

+ 8:00-9:00: D8CNTD1; D8CNTD2; D8CNTD3; D8QLMT; D8DIENLANH; D8NHIET.

+ 9:00-10:00: D8DCN1; D8DCN2; D8DCN3; D8QLNL1; D8QLNL2.

-          Đợt 2: Các lớp khóa D9: D9TMDT; D9DCN1+D9DCN2: dự kiến lên lớp buổi đầu vào 11/10/2014 hoặc 18/10/2014.

-          Nội dung môn học được phân bổ theo tuần, mỗi tuần sinh viên phải hoàn thành chương trình học tập và làm bài kiểm tra theo tuần.

-          Sinh viên có thể học tập bất kỳ thời gian nào và địa điểm nào, những sinh viên có nhu cầu hỗ trợ học tập, hàng tuần khoa sẽ có mở cửa phòng máy A102 và A104 cho sinh viên vào hồi 17h-19h thứ 5 hàng tuần hoặc sinh viên có thể học tại phòng máy trung tâm học liệu. (Đăng ký danh sách theo lớp và gửi về khoa).

-          Giáo viên phụ trách lớp có 3 buổi gặp trực tiếp để giải đáp sinh viên theo lớp:

o   Buổi 1: Tập trung tại Hội trường chung các lớp, ngày 23/8/2014 trên;

o   Buổi 2: Giáo viên gặp sinh viên giải đáp giữa kỳ từ ngày 06/10 đến 12/10/2014 (theo lớp riêng).

o   Buổi 3: Tổng hợp, giải đáp thắc mắc trước thi, từ ngày 27/10/2014 đến ngày 02/11/2014 (theo lớp riêng)..

STT

TUẦN

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

TÀI NGUYÊN HỌC TẬP

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

GIÁO VIÊN TRỰC PHÒNG MÁY

1

25/8-31/8

Chương 1: Giới thiệu về kinh tế học

 

- Bài giảng slide có ghi âm

- Tài liệu học tập

- Diễn đàn trao đổi thông tin

- Phòng học trực tuyến

17-19h, thứ 5 ngày 28/8

(theo phân công ở Khoa)

Thầy Chế + Cô Ninh

2

1/9-7/9

Chương 2: Thị trường, cung, cầu (tiếp)

- Bài giảng slide có ghi âm

- Tài liệu học tập

- Diễn đàn trao đổi thông tin

- Phòng học trực tuyến

17-19h,

Thứ 5 ngày 4/9

(theo phân công ở Khoa)

Thầy Thanh

3

8/9-14/9

Chương 2: Thị trường, cung, cầu (tiếp)

- Bài giảng slide có ghi âm

- Video bài giảng thực hành

- Tài liệu học tập

- Diễn đàn trao đổi thông tin

- Phòng học trực tuyến

- Bài kiểm tra C2

17-19h,

Thứ 5 ngày 11/9

(theo phân công ở Khoa)

Cô Lê

4

15/9-21/9

Chương 3: Hành vi người tiêu dùng

- Bài giảng slide có ghi âm

- Video bài giảng thực hành

- Tài liệu học tập

- Diễn đàn trao đổi thông tin

- Phòng học trực tuyến

- Bài kiểm tra C3

17-19h,

Thứ 5 ngày 18/9

(theo phân công ở Khoa)

Cô Duyên

5

22/9-28/9

Chương 4: Lý thuyết sản xuất và hành vi của doanh nghiệp

- Bài giảng slide có ghi âm

- Tài liệu học tập

- Diễn đàn trao đổi thông tin

- Phòng học trực tuyến

- Bài kiểm tra C4

17-19h,

Thứ 5 ngày 25/9

(theo phân công ở Khoa)

Cô Na

6

29/9-5/10

Chương 5: Cấu trúc thị trường

- Bài giảng slide có ghi âm

- Video bài giảng thực hành

- Tài liệu học tập

- Diễn đàn trao đổi thông tin

- Phòng học trực tuyến

- Bài kiểm tra C5

17-19h,

Thứ 5 ngày 2/10

(theo phân công ở Khoa)

Thầy Phong

7

6/10-12/10

Chương 6: Các khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô

- Bài giảng slide có ghi âm

- Video bài giảng thực hành

- Tài liệu học tập

- Diễn đàn trao đổi thông tin

- Phòng học trực tuyến

- Bài kiểm tra C6

17-19h,

Thứ 5 ngày 09/10

(theo phân công ở Khoa)

Thầy Chế

8

13/10-19/10

Chương 7: Tổng cầu và chính sách tài khóa

- Bài giảng slide có ghi âm

- Video bài giảng thực hành

- Tài liệu học tập

- Diễn đàn trao đổi thông tin

- Phòng học trực tuyến

- Bài kiểm tra C7

17-19h,

Thứ 5 ngày 16/10

(theo phân công ở Khoa)

Cô Phương

9

20/10-26/10

Chương 8: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Chương 9: Mô hình IS-LM

- Bài giảng slide có ghi âm

- Video bài giảng thực hành

- Tài liệu học tập

- Diễn đàn trao đổi thông tin

- Phòng học trực tuyến

- Bài kiểm tra C8

17-19h,

Thứ 5 ngày 23/10

(theo phân công ở Khoa)

Cô Loan

  

  1. Kiểm tra và đánh giá hết môn:

Đánh giá kết quả hết môn Kinh tế học Đại cương yêu cầu:

-          Điểm thành phần bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên và điểm kiểm tra giữa kỳ (hệ số 0.3).

o   Kiểm tra tuần (trọng số 15% điểm tổng kết): thực hiện khoảng 1 tuần/lần (15 phút/bài), vào các ngày:

§  Bài kiểm tra Chương 2: thứ 6, ngày 12/9

§  Bài kiểm tra Chương 3: thứ 6, ngày 19/9

§  Bài kiểm tra Chương 4: thứ 6, ngày 26/9

§  Bài kiểm tra Chương 5: thứ 6, ngày 03/10

§  Bài kiểm tra Chương 6: thứ 6, ngày 10/10

§  Bài kiểm tra Chương 7: thứ 6, ngày 17/10

§  Bài kiểm tra Chương 8,9: thứ 6, ngày 24/10

Vào ngày có bài kiểm tra như trên, hệ thống sẽ được mở cả ngày cho sinh viên vào làm bài kiểm tra, từ 7h00 đến 22h00. Sinh viên tự vào bằng tài khoản và làm qua hệ thống.

o   Kiểm tra giữa kỳ (trọng số 15% điểm tổng kết): 1 bài, kiểm tra tập trung tại Khảo thí.

§  Ngày làm bài kiểm tra giữa kỳ: 07/10/2014

o   Điểm thành phần là trung bình cộng của tất cả các điểm kiểm tra thường xuyên và kiểm tra giữa kỳ.

-          Điểm thi hết môn (hệ số 0.7): Thi tại Khảo thí (thời gian theo kế hoạch thi của Nhà trường).

  1. Hướng dẫn đăng nhập tài khoản trên hệ thống.

-          Hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning trường Đại học Điện lực có địa chỉ: elearning.epuit.edu.vn

-          Đăng nhập tài khoản bao gồm Username và Password.

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

 

 THÔNG QUA KHOA

    TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

DƯƠNG TRUNG KIÊN


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á