THÔNG TƯ 15/2014/TT-BCT - Quy định về mua bán công suất phản kháng (08/05/2015)
 

THÔNG TƯ 15/2014/TT-BCT - Quy định về mua bán công suất phản kháng được thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2014 .

Trong thông tư có một số nội dung quan trọng như:

 

- Bên mua điện có trạm biến áp riêng hoặc không có trạm biến áp riêng, nhưng có công suất sử dụng cực đại đăng ký tại hợp đồng mua bán điện từ 40 kW trở lên và có hệ số công suất cosφ< 0,9 phải mua công suất phản kháng.

 

- Tiền mua công suất phản kháng được tính theo công thức :

            Tq = Ta*k%

   Trong đó:

     - Tq: Tiền mua công suất phản kháng (chưa có thuế giá trị gia tăng); 
     - Ta: Tiền mua điện năng tác dụng (chưa có thuế giá trị gia tăng);
     - k : Hệ số bù đắp chi phí do bên mua điện sử dụng quá lượng công suất phản kháng quy định (%).

 

Dưới đây là Bảng tra hệ số phạt Công suất phản kháng

Hệ số công suất

Cosφ

k (%)

Hệ số công suất

Cosφ

k (%)

Từ 0,9 trở lên

0

0,74

21,62

0,89

1,12

0,73

23,29

0,88

2,27

0,72

25

0,87

3,45

0,71

26,76

0,86

4,65

0,7

28,57

0,85

5,88

0,69

30,43

0,84

7,14

0,68

32,35

0,83

8,43

0,67

34,33

0,82

9,76

0,66

36,36

0,81

11,11

0,65

38,46

0,8

12,5

0,64

40,63

0,79

13,92

0,63

42,86

0,78

15,38

0,62

45,16

0,77

16,88

0,61

47,54

0,76

18,42

0,6

50

0,75

20

Dưới 0,6

52,54


Chi tiết thông tư có thể xem tại đây


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á