Danh sách các đề tài cấp Trường của giảng viên Khoa QLNL (năm 2013 đến năm 2015) (03/11/2016)
 
Danh sách các công trình nghiên cứu khoa học, cấp Trường của giảng viên Khoa QLNL đã thực hiện từ tháng 1/2013 đến hết tháng 12/2015.

Năm

Tên đề tài

Thực hiện

Kết quả đạt được

2015

Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải cơ sở của hệ thống các nhà máy điện có tính đến các nhà máy thủy điện nhỏ.

ThS Nguyễn Thúy Ninh

Xây dựng hệ số phát thải cơ sở của hệ thống các nhà máy điện giai đoạn 2013 - 2014 và dự báo hệ số phát thải cơ sở giai đoạn 2015 -2020

2014

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp hồi quy trong phân tích hoạt động kinh doanh ngành điện- áp dụng tại công ty điện lực Cầu Giấy

ThS Đỗ Thị Hiệp

Lựa chọn mô hình hồi quy trong phân tích hoạt động kinh doanh ngành điện áp dụng cho Công ty điện lực Cầu Giấy và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

2013

Nghiên cứu khả năng tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 50001 vào các hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 900 và ISO 14001

Chủ nhiệm: ThS Khương Minh Phương

Thanh viên: ThS Đỗ Hữu Chế

Tích hợp ISO 50001 và ISO 9001 và 14001 cho nhà máy Diesel Sông Công. Đồng thời nghiên cứu triển khai hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn 50001 cho công ty Toyota Việt Nam

2013

Nghiên cứu phương pháp định giá điện gió tại Việt Nam

ThS Mai Sỹ Thanh

Lựa chọn phương pháp định giá điện gió phù hợp với Việt Nam, tính toán chi phí điện gió quy dẫn cho các trường hợp nghiên cứu từ đó đề xuất mức giá bán điện gió.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á