Lịch chấm Đồ án Tốt nghiệp khóa Đ7, ngành QLNL (18/01/2017)
 
Khoa QLNL thông báo lịch chấm Đồ án Tốt nghiệp khóa D7, ngành Quản lý Năng lượng như sau:
Thời gian: 
         Thứ 7, ngày 21/01/2017 chấm Đồ án Tốt nghiệp  lớp Đ7QLNL1;
         Chủ nhật, ngày 22/01/2017 chấm Đồ án Tốt nghiệp lớp Đ7QLNL2;
         Thời gian bắt đầu: buổi sáng 7h30, buổi chiều 13h30.
Địa điểm:
 Hội đồng 1: Phòng A208;
 Hội đồng 2: Phòng A209;
 Hội đồng 3: Phòng A210;
 Hội đồng 4: Phòng A211;
 Hội đồng 5: Phòng A212.
  
                                                                 -Khoa QLNL-

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á