Khác nhau mang tính hệ thống giữa hệ thống năng lượng truyền thống và hệ thống năng lượng tái tạo (20/02/2017)
 

Một hệ thống năng lượng là một hệ thống được thiết kế để cung cấp năng lượng đến hộ tiêu thụ cuối cùng.

Hệ thống năng lượng truyền thống (conventional energy system, or non – renewable energy system) bao gồm hai thành phần cơ bản: kho tích trữ nhiên liệu hóa thạch (fossile fuel storages), hệ thống chuyển đổi năng lượng (conversion unit). Trong một hệ thống năng lượng truyền thống, các nhà máy điện phản ứng theo nhu cầu phụ tải, nghĩa là khi nhu cầu phụ tải tăng, sản xuất tăng và ngược lại. 

NTTT1.JPG

Hình 1. Hệ thống năng lượng truyền thống

Hệ thống năng lượng tái tạo (renewable energy system) bao gồm 4 thành phần cơ bản: hệ thống sản xuất điện như tấm pin năng lượng mặt trời (solar panel), turbin gió (wind turbin), bộ điều khiển sạc (charge controller), hệ thống ắc quy (battery), và bộ kích điện (inverter). Trong một hệ thống năng lượng tái tạo, bởi vì tính phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, để đảm bảo an ninh lưới điện, yêu cầu phụ tải phản ứng theo điều kiện sản xuất của nhà máy điện tái tạo.
NLTT2.JPG

Hình 2. Hệ thống năng lượng tái tạo

Vì chúng ta đã quen với hệ thống năng lượng truyền thống, bài viết này chỉ đi mô tả nguyên lý hoạt động của hệ thống năng lượng tái tạo:

Từ hệ thống turbin gió, động năng của năng lượng gió được biến đổi thành điện năng; từ hệ thống pin mặt trời, ánh sáng được biến đổi thành điện năng. Điện năng sản xuất từ năng lượng gió hoặc mặt trời là dòng điện một chiều (DC – Direct Current). Dòng điện này được truyền dẫn tới bộ điều khiển sạc là một thiết bị điện tử có chức năng điều khiển tự động quá trình nạp điện vào ắc quy. Các thiết bị sử dụng dòng điện một chiều có thể nhận điện trực tiếp từ bộ điều khiển sạc. Trường hợp công suất hệ thống lớn, điện một chiều được tích trữ trong ắc quy (charge), khi phụ tải có nhu cầu điện năng này được phóng (discharge) đến bộ kích điện để biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều (AC – Alternative Current), đáp ứng nhu cầu phụ tải điện xoay chiều hoăc hòa lưới điện xoay chiều.

Câu hỏi đặt ra là “Hệ thống năng lượng tái tạo được thiết kế như thế nào?”. Bài viết tiếp theo sẽ mô tả 4 thông số cơ bản cần quan tâm khi thiết kế một hệ thống năng lượng tái tạo.

-Đỗ Thị Hiệp NCS ĐH Kassel,CHLB Đức-


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á