Hỗ trợ sinh viên D12QLNL tra cứu thông tin học tập (01/09/2017)
 
Sau khi nhập học, các bạn tân sinh viên D12QLNL đã bắt đầu bước vào tuần đầu tiên của năm học. Có nhiều thông tin các bạn cần hỗ trợ được chuyển đến "CLB học tập" của SV khoa QLNL, trong đó có nhiều bạn hỏi về học tập
Để giúp các bạn tân SV nắm bắt nhanh các thông tin học tập, CLB đã soạn hướng dẫn tra cứu để hỗ trợ các bạn. Chi tiết xem tại đây.
-CLB học tâp-

Tin mới
Clip Tuần lễ Hiệu quả Năng lượng
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á