Đại hội chi bộ Quản lý Năng lượng, nhiệm kỳ 2017 -2020 (15/09/2017)
 
co_dang.jpg
Ngày 12 tháng 9 năm 2017, chi bộ Quản lý Năng lượng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đến tham dự Đại hội có đồng chí Trương Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, cùng 7 Đảng viên trong Chi bộ Quản lý Năng lượng.

Tại đại hội đồng chí Dương Trung Kiên – Phó Bí thư Chi bộ, trình bày báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2017, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và biện pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

DHCB1.JPG

Đ/c Dương Trung Kiên, trình bày báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2017

Đại hội được nhận được ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường. Đồng chí nhấn mạnh việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học của các đảng viên trong Chi bộ, yêu cầu quảng bá hình hình ảnh và kết quả trong công tác đào tạo và xây dựng chuyên ngành đào tạo mới.

DHCB2.JPG 

Đ/c Trương Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, tham dự Đại hội

Cuối cùng, Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm có 2 đồng chí: Dương Trung Kiên và Trần Hồng Nguyên. Trong đó đồng chí Dương Trung Kiên được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Hồng Nguyên được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. 

                   -Chedh-


Tin mới
Clip Tuần lễ Hiệu quả Năng lượng
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á