Thông báo tổ chức "Tuần lễ hiệu quả năng lượng 2017" (13/11/2017)
 

Logo.JPGTuần lễ Hiệu quả Năng lượng 2017 (HQNL2017) do Mạng lưới HQNL Việt Nam (EEN-Vietnam) phối hợp cùng Khoa Quản lý Năng lượng Trường Đại học Điện Lực tổ chức chuỗi hoạt động trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng kết nối giữa các chuyên gia Năng lượng thực tiễn và cộng đồng học thuật trong các trường Đại học.

1. Mục đích

Tuần lễ Hiệu quả Năng lượng 2017 (HQNL2017) do Mạng lưới HQNL Việt Nam (EEN-Vietnam) phối hợp cùng Khoa Quản lý Năng lượng Trường Đại học Điện Lực tổ chức chuỗi hoạt động trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng kết nối giữa các chuyên gia Năng lượng thực tiễn và cộng đồng học thuật trong các trường Đại học bao gồm các giảng viên và sinh viên kỹ thuật thuộc mạng lưới thành viên EEN-Vietnam.

Cụ thể, các hoạt động chính như sau:

·     - Chia sẻ Cơ hội và Thách thức việc làm trong lĩnh vực Quản lý và Vận hành hiệu quả Năng lượng

    - Giải đáp và trao đổi về Chương trình Cơ hội Thực Tập Kỹ Sư Năng lượng dành cho sinh viên – Call for Future Engineers

·     - Chia sẻ một số dự án, chương trình Hiệu quả năng lượng đang triển khai tại Việt Nam từ các tổ chức trong và ngoài nước

2. Thời gian

13.30-16.30, thứ 6 ngày 24 tháng 11 năm 2017

3. Địa điểm

Hội trường nhà M, trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

4. Chương trình dự kiến


Thời gian

Nội dung

Trình bày

13.30-14.00

Đăng ký

 

14.00-14.15

Phát biểu Khai mạc Tuần Lễ HQNL

Ts. Dương Trung Kiên, Trưởng Khoa QLNL, Trường ĐH Điện Lực

14.15-14.30

Nền tảng hợp tác toàn diện trong lĩnh vực Hiệu quả Năng lượng –

Mạng lưới HQNL EEN Vietnam

Ks. Trần Thị Thu Phương

Sáng lập Mạng lưới Hiệu quả năng lượng Việt Nam (EEN-Vietnam)

Tổng Giám Đốc Doanh nghiệp Xã hội Bền vững Việt Nam

14.30-15.00

Thách thức & Cơ hội Việc làm

trong lĩnh vực Quản lý Năng lượng Hiệu quả đối với Khách sạn và tòa nhà

 

Ks. Nguyễn Văn Chính

Giám đốc Kỹ thuật Khách sạn JW Marriot Hanoi

Chuyên gia Mạng lưới Hiệu quả năng lượng Việt Nam (EEN-Vietnam)

15.00-15.30

Các hoạt động của GIZ trong lĩnh vực Hiệu quả năng lượng tại Việt Nam

Ông Markus Bissel

Chuyên gia Tư vấn Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (4E) – Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Bộ CT/GIZ

15.30-15.45

Cơ hội Thực Tập Kỹ Sư Năng lượng dành cho sinh viên

– Call for Future Engineers

Ks. Trần Thị Thu Phương

Sáng lập Mạng lưới Hiệu quả năng lượng Việt Nam (EEN-Vietnam)

Tổng Giám Đốc Doanh nghiệp Xã hội Bền vững Việt Nam

15.45-16.30

Thảo luận

 

16.30

Kết thúc

 

 Trân trọng kính mời, các thầy, cô giáo, các em sinh viên trong và ngoài khoa QLNL, quý vị quan tâm tới dự.                                                                       

                                                                                                            -Chedh-


Tin mới
Clip Tuần lễ Hiệu quả Năng lượng
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á