EPU_QLNL5.jpgKhoa Quản lý Năng lượng là đơn vị trực thuộc trường Ðại học Ðiện lực hoạt động trong lĩnh vực Năng lượng. 

Chi Tiết

EPU_QLNL5.jpgKhoa Quản lý Năng lượng là một trong rất ít các đơn vị tại Việt Nam có đầy đủ bộ thiết bị đo phục vụ công tác kiểm toán năng lượng.

Chi Tiết

EPU_QLNL5.jpgPhục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu công nghệ trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, Khoa QLNL đã trang bị các mô hình mô phỏng về hệ thống điện, hệ thống nhiệt, hệ thống chiếu sáng, hệ thống HVAC cho phòng thí nghiệm của khoa.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á