Căn cứ vào Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Quốc hội ban hành ngày 28/06/2010, căn cứ vào Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/03/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24/08/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chi Tiết

Căn cứ vào Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Quốc hội ban hành ngày 28/06/2010, thì Chính phủ đã ban hành nghị định số 21/2011/NĐ-CP với nội dung "Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả".

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á