Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Quyết định
  Thông báo
 
Bộ Công thương
  Quyết định
  Thông báo
 
Tập đoàn Điện lực VN
  Quyết định
  Quy định
 
Đại học Điện lực
  Quy định
  Văn bản khác
 
Mẫu Văn bản - Giấy tờ
  Mẫu Văn bản cơ quan
  Mẫu Văn bản quản lý hành chính
 
Hướng dẫn Công tác Đảng
  Hướng dẫn
  Biểu mẫu
  Quy trình công tác Đảng
 
VB của các cơ quan khác
  PCCC
 
Văn bản pháp quy
 
Từ khóa:
Tìm kiếm
 
STT
Số VBGT
Trích yếu
Ngày
1 1217/QĐ-ĐHĐL

[File văn bản đính kèm]
Quyết định về việc Quy định công tác quản lý, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện ô tôBan hành: 02/10/2012

Hiệu lực: 02/10/2012

Hết hiệu lực:
2 1405/QĐ-ĐHĐL

[File văn bản đính kèm]
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành trang web và mạng nội bộ Trường Đại học Điện lựcBan hành: 08/11/2012

Hiệu lực: 08/11/2012

Hết hiệu lực:
3 68/QĐ-ĐHĐL

[File văn bản đính kèm]
Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộBan hành: 17/01/2013

Hiệu lực: 17/01/2013

Hết hiệu lực:
4 150QĐ-ĐHĐ

[File văn bản đính kèm]
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của trường Đại học Điện lựcBan hành: 16/03/2009

Hiệu lực: 16/03/2009

Hết hiệu lực:
5 134/QD-ĐHĐL-KHTC

[File văn bản đính kèm]
Quy định thời thời về hồ sơ thanh quyết toán tài chính trong trường Đại học Điện lựcBan hành: 24/08/2006

Hiệu lực: 24/08/2006

Hết hiệu lực:
6 577QĐ-ĐT

[File văn bản đính kèm]
Quy định đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo tín chỉ ở trường Đại học Điện lựcBan hành: 11/09/2009

Hiệu lực: 11/09/2009

Hết hiệu lực:
7 750QĐ-ĐHĐL-NCKH

[File văn bản đính kèm]
Quy chế về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường Đại học Điện lựcBan hành: 24/11/2006

Hiệu lực: 24/11/2006

Hết hiệu lực:
8 533QĐ-ĐHĐL-TCCB

[File văn bản đính kèm]
Quy chế thực hiện dân chủ trong trường Đại học Điện lựcBan hành: 23/09/2008

Hiệu lực: 23/09/2008

Hết hiệu lực:
9 40/2007/QĐ-BGDĐT

[File văn bản đính kèm]
Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quyBan hành: 01/08/2007

Hiệu lực: 01/08/2007

Hết hiệu lực:
10 823/ĐHĐL-ĐT

[File văn bản đính kèm]
Hướng dẫn thực hiện một số điều trong nội dung quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ áp dụng trong năm 2009 - 2010 cho hệ Đại học chính quy khoá 4.Ban hành: 25/09/2009

Hiệu lực: 25/09/2009

Hết hiệu lực: