Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Quyết định
  Thông báo
 
Bộ Công thương
  Quyết định
  Thông báo
 
Tập đoàn Điện lực VN
  Quyết định
  Quy định
 
Đại học Điện lực
  Quy định
  Văn bản khác
 
Mẫu Văn bản - Giấy tờ
  Mẫu Văn bản cơ quan
  Mẫu Văn bản quản lý hành chính
 
Hướng dẫn Công tác Đảng
  Hướng dẫn
  Biểu mẫu
  Quy trình công tác Đảng
 
VB của các cơ quan khác
  PCCC
 
Văn bản pháp quy
 
Từ khóa:
Tìm kiếm
 
STT
Số VBGT
Trích yếu
Ngày
1 525/QĐ-ĐHĐL

[File văn bản đính kèm]
Quyết định v.v ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu của Trường Đai học Điện lựcBan hành: 11/04/2017

Hiệu lực: 11/04/2017

Hết hiệu lực:
2 717/QĐ-ĐHĐL

[File văn bản đính kèm]
Quyết định về việc ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu của Trường Đại học Điện lựcBan hành: 30/05/2017

Hiệu lực: 30/05/2017

Hết hiệu lực:
3 1618/QĐ-ĐHĐL

[File văn bản đính kèm]
Quyết định về việc ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Trường ĐH Điện lựcBan hành: 01/12/2014

Hiệu lực: 01/12/2014

Hết hiệu lực:
4 1616/QĐ-ĐHĐL

[File văn bản đính kèm]
Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư Lưu trữBan hành: 01/12/2014

Hiệu lực: 01/12/2014

Hết hiệu lực:
5 1217/QĐ-ĐHĐL

[File văn bản đính kèm]
Quyết định về việc Quy định công tác quản lý, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện ô tôBan hành: 02/10/2012

Hiệu lực: 02/10/2012

Hết hiệu lực:
6 1405/QĐ-ĐHĐL

[File văn bản đính kèm]
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành trang web và mạng nội bộ Trường Đại học Điện lựcBan hành: 08/11/2012

Hiệu lực: 08/11/2012

Hết hiệu lực:
7 68/QĐ-ĐHĐL

[File văn bản đính kèm]
Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộBan hành: 17/01/2013

Hiệu lực: 17/01/2013

Hết hiệu lực:
8 150QĐ-ĐHĐ

[File văn bản đính kèm]
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của trường Đại học Điện lựcBan hành: 16/03/2009

Hiệu lực: 16/03/2009

Hết hiệu lực:
9 134/QD-ĐHĐL-KHTC

[File văn bản đính kèm]
Quy định thời thời về hồ sơ thanh quyết toán tài chính trong trường Đại học Điện lựcBan hành: 24/08/2006

Hiệu lực: 24/08/2006

Hết hiệu lực:
10 577QĐ-ĐT

[File văn bản đính kèm]
Quy định đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo tín chỉ ở trường Đại học Điện lựcBan hành: 11/09/2009

Hiệu lực: 11/09/2009

Hết hiệu lực:
Page 1 of 2 (14 items)
Prev
[1]
2
Next