Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Quyết định
  Thông báo
 
Bộ Công thương
  Quyết định
  Thông báo
 
Tập đoàn Điện lực VN
  Quyết định
  Quy định
 
Đại học Điện lực
  Quy định
  Văn bản khác
 
Mẫu Văn bản - Giấy tờ
  Mẫu Văn bản cơ quan
  Mẫu Văn bản quản lý hành chính
 
Hướng dẫn Công tác Đảng
  Hướng dẫn
  Biểu mẫu
  Quy trình công tác Đảng
 
VB của các cơ quan khác
  PCCC
 
Văn bản pháp quy
 
Từ khóa:
Tìm kiếm
 
STT
Số VBGT
Trích yếu
Ngày
1

[File văn bản đính kèm]
Hướng dẫn viết các biểu mẫu trong hồ sơ chuyển đảng chính thứcBan hành: 10/09/2015

Hiệu lực: 10/09/2015

Hết hiệu lực:
2

[File văn bản đính kèm]
Hướng dẫn viết các mẫu biểu trong hồ sơ kết nạp Đảng viênBan hành: 10/09/2015

Hiệu lực: 10/09/2015

Hết hiệu lực:
3

[File văn bản đính kèm]
Quy trình chuyển đảng chính thứcBan hành: 10/09/2015

Hiệu lực: 10/09/2015

Hết hiệu lực:
4

[File văn bản đính kèm]
Quy trình kết nạp ĐảngBan hành: 10/09/2015

Hiệu lực: 10/09/2015

Hết hiệu lực:
5

[File văn bản đính kèm]
Hướng dẫn khai phiếu Đảng viên (Mẫu 2-HSĐV) và phiếu khai bổ sung hồ sơ đảng viên (Mẫu 3-HSĐV)Ban hành: 10/09/2015

Hiệu lực: 10/09/2015

Hết hiệu lực:
6

[File văn bản đính kèm]
Hướng dẫn khai và chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ) và lý lịch Đảng viênBan hành: 10/09/2015

Hiệu lực: 10/09/2015

Hết hiệu lực: