Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Quyết định
  Thông báo
 
Bộ Công thương
  Quyết định
  Thông báo
 
Tập đoàn Điện lực VN
  Quyết định
  Quy định
 
Đại học Điện lực
  Quy định
  Văn bản khác
 
Mẫu Văn bản - Giấy tờ
  Mẫu Văn bản cơ quan
  Mẫu Văn bản quản lý hành chính
 
Hướng dẫn Công tác Đảng
  Hướng dẫn
  Biểu mẫu
  Quy trình công tác Đảng
 
VB của các cơ quan khác
  PCCC
 
Văn bản pháp quy
 
Từ khóa:
Tìm kiếm
 
STT
Số VBGT
Trích yếu
Ngày
1

[File văn bản đính kèm]
Biểu mẫu trong hồ sơ chuyển Đảng chính thứcBan hành:

Hiệu lực:

Hết hiệu lực:
2

[File văn bản đính kèm]
Biểu mẫu trong hồ sơ kết nạp ĐảngBan hành:

Hiệu lực:

Hết hiệu lực: