Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Quyết định
  Thông báo
 
Bộ Công thương
  Quyết định
  Thông báo
 
Tập đoàn Điện lực VN
  Quyết định
  Quy định
 
Đại học Điện lực
  Quy định
  Văn bản khác
 
Mẫu Văn bản - Giấy tờ
  Mẫu Văn bản cơ quan
  Mẫu Văn bản quản lý hành chính
 
Hướng dẫn Công tác Đảng
  Hướng dẫn
  Biểu mẫu
  Quy trình công tác Đảng
 
VB của các cơ quan khác
  PCCC
 
Văn bản pháp quy
 
Từ khóa:
Tìm kiếm
 
STT
Số VBGT
Trích yếu
Ngày
1 1635/QĐ-TTg

[File văn bản đính kèm]
Quyết định về việc Ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ướng Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháyBan hành: 22/09/2015

Hiệu lực: 22/09/2015

Hết hiệu lực:
2 47-CT/TW

[File văn bản đính kèm]
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháyBan hành: 25/06/2015

Hiệu lực: 25/06/2015

Hết hiệu lực: