TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG CAO (ACT)
Địa chỉ:  Tầng 4, Nhà B - Trường Đại học Điện lực
235 Hoàng Quốc Việt -  Hà Nội
Điện thoại: 04.7561731 - 04.2186235 -  04.2186231 – 04.2185520
Webside: www.epu.edu. com     E-mail: act@epu.edu.vn

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến