Thông báo khóa đào tạo ngắn hạn Thí nghiệm điện (25/11/2014)
 
Tổ Thí nghiệm điện - Trung tâm ART thông báo tuyển sinh khóa Đào tạo ngắn hạn Thí nghiệm điện.
Thời gian đào tạo: 3 tháng
Thời gian khai giảng dự kiến: tháng 3/2015
Liên hệ: Phòng G305 - Tổ Thí nghiệm điện - Trung tâm ART - Trường Đại học Điện lực - 235 Đường Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.
Điện thoại: 0983 290 189
Chi tiết khóa học: Xem tại đây

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến