Chức năng - nhiệm vụ (23/11/2016)
 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO KHCN - ART

Center for Applied Research and Technology Transfer

Địa chỉ

: Tầng 3 Nhà M Phòng 306, Trường ĐH Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Điện thoại   

: (+84) 984829886

E-mail

: art@epu.edu.vn

Website

: http://www.epu.edu.vn/art/

_DSC0595.JPG_DSC0616.JPG

A. Chức năng

- Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển; xúc tiến ứng dụng và chuyển giao công nghệ; 

- Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ khoa học kỹ thuật là kết quả nghiên cứu, phát triển hoặc thuộc các lĩnh vực, ngành nghề mà nhà trường được phép hoạt động.   

 B. Nhiệm vụ

1.   Hỗ trợ cán bộ, viên chức, người học trong việc xúc tiến, triển khai, hoàn thiện các ý tưởng, đề tài, dự án khoa học, công nghệ theo phân công của nhà trường;

2.   Chủ động tìm hiểu nhu cầu của xã hội để xây dựng, đề xuất các ý tưởng, nhiệm vụ, đề tài, dự án, nghiên cứu với nhà trường, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhằm tìm nguồn tài trợ nghiên cứu, thu hút hợp tác đầu tư;

3.   Thực hiện nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên cơ sở nguồn nhân lực của Trung tâm và thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nhà trường.

4.   Đề xuất và làm đầu mối hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp, các nhà khoa học trong và ngoài nhà trường, trong nước và ngoài nước để tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu; phát triển, thử nghiệm và hoàn thiện các công nghệ, các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm thương mại;

5.   Triển khai sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của nhà trường và của pháp luật; Kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến