Hội nghị thường niên công tác quản lý đo lường điện (03/01/2017)
 
Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
(Phú Quốc, ngày 02 tháng 12 năm 2016)
IMG_4680.JPG
IMG_4681.JPG
IMG_4710.JPG

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến