Công tơ điện tử 3 pha SmartRF là sản phẩm của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ (ART) thuộc Trường Đại học Điện lực. Công tơ SmartRF cung cấp nhiều tính năng đặc biệt trong việc đo đếm điện năng nhiều biểu giá cho các khách hàng thương mại, dân dụng và công nghiệp. Công tơ được thiết kế phù hợp với việc sử dụng và quản lý điện năng tại Việt Nam.
Công tơ có thể sản xuất theo nhu cầu đặt hàng của khách hàng:

   - 3 Pha 1 Biểu giá
   - 3 Pha 3 Biểu giá:

  • Đặt theo biểu giá quy định của nhà nước.
  • Đặt theo biểu giá theo yêu cầu của khách hàng
   - 3 Pha 2 Biểu giá: Biểu đo điện máy phát và biểu đo điện lưới

Chi Tiết

Điện thoại cố định EPU-ITCOM là sản phẩm của đề tài Sản xuất IC do ThS Phạm Văn Hiệp làm chủ nhiệm. Sản phẩm được đánh giá cao trong thực tế sử dụng, đã và đang được các đơn vị Viễn thông trên toàn quốc mua và cung cấp cho người dân.

Chi Tiết

EPU-ITCOM868 thường xuyên giám sát điều kiện và tình trạng làm việc của các Trạm BTS

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến