Khi accu còn mới nội trở có giá trị rất bé, khi accu bị xuống cấp giá trị nội trở tăng lên. Nguyên nhân là do sự ăn mòn các bản cực hay dung dịch điện phân bị mất v.v... Do vậy bộ so sánh khi nhận thấy các điều kiện bên trong không còn thỏa mãn để làm việc hoặc bảo dưỡng thì đưa ra những cảnh báo. Mặc dù vậy khi accu được xuất xưởng nó sẽ được thông qua kiểm tra các thông số điện áp và điện trở trong rơi vào dải cho phép.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến