Công tơ Điện tử 3 Pha (17/01/2011)
 
Công tơ điện tử 3 pha SmartRF là sản phẩm của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ (ART) thuộc Trường Đại học Điện lực. Công tơ SmartRF cung cấp nhiều tính năng đặc biệt trong việc đo đếm điện năng nhiều biểu giá cho các khách hàng thương mại, dân dụng và công nghiệp. Công tơ được thiết kế phù hợp với việc sử dụng và quản lý điện năng tại Việt Nam.
Công tơ có thể sản xuất theo nhu cầu đặt hàng của khách hàng:

   - 3 Pha 1 Biểu giá
   - 3 Pha 3 Biểu giá:
  • Đặt theo biểu giá quy định của nhà nước.
  • Đặt theo biểu giá theo yêu cầu của khách hàng
   - 3 Pha 2 Biểu giá: Biểu đo điện máy phát và biểu đo điện lưới
cong_to1.gif                    cong_to_3.gif

Công SmartRF đưc lắp ráp trên dây chuyền công nghệ SMD đ chính xác, độ bền và tính linh hoạt cao, hoạt động n đnh trong các điu kiện môi trưng khc nghiệt. Ngưi s dng th đọc d liệu tại ch thông qua màn hình hiển th LCD, kết ni với PC qua cng giao tiếp RS232 hoặc đc t xa sdụng máy tính cầm tay có gắn module RF. Bằng việc tích hp các tính năng đặc biệt mà các công tơ thông tng không th có, SmartRF cho phép ngưi quản lý thể theo dõi, giám sát mc tiêu thụ đin năng, đọc chsố, điều khiển thiết bị ngoại vi mt cách dễ dàng và tiện li. Công đưc bo v bởi 3 mc mật khẩu, d liệu trên đường truyn đưc mã hoá theo mt thuật toán đặc biệt đảm bảo độ tin cậy và an toàn cao.


CHỨC NĂNG, ĐC ĐIỂM BN

 

Công SmartRF bao gm nhiu tính năng, thế kết hp bất k các tính năng dưi đây đ tạo thành mt công cung cấp các tính năng cần thiết theo yêu cầu ca ngưi sdng. Các chức năng của công tơ có thể lập trình đưc bng phn mềm chạy trên PC.

 

Đo điện năng

Công tơ SmartRF đo và hiển thị các đại lưng sau:

Điện năng hữu công kWh theo từng lưới “máy phát và điện lưới”

Dòng điện (A) và điện áp (V) của 3 pha.

 

Điện năng phản kháng

Công tơ SmartRF có 4 thanh ghi riêng rẽ cho điện năng của 4 góc phn tư. Các bthanh ghi điện năng phản kháng:

- Q1: kVArh giao chm sau

- Q2: kVArh giao t tc

- Q3: kVArh nhận chm sau

- Q4: kVArh nhận vượt trưc

 

Cu trúc biểu giá

Công SmartRF cấu trúc biểu giá rất đa dạng th la chn da vào các đặc điểm sau để tạo ra mt cấu trúc biểu giá theo yêu cầu.

 

Thanh ghi theo biểu giá

SmartRF có tất cả 8 thanh ghi biểu giá được lập trình độc lp nhau. Đu vào ca các thanh ghi này giá tr từ bất k thanh ghi nào đưc ch ra trong mc 4.2. Các thanh ghi này s được kích hoạt trong mt khong thời gian biểu giá tương ng nào đy. Trong thi gian kích hoạt, các đại lưng cần đo sẽ đưc tích luỹ vào thanh ghi đưc chọn.

 

Mc thời gian biểu giá

Mc thi gian biểu giá trong ngày đưc đnh nghĩa nhng thi điểm trong ngày mà các thanh ghi theo thời gian sử dng chuyển đổi gia trng thái ch hoạt không kích hoạt. Mc thời gian đưc định nghĩa bằng gi phút vi kiểu thi gian 24h. SmartRF có ti 12 mc thời gian.

 

Các thanh ghi nhu cu công sut cực đại

Có 8 b thanh ghi nhu cầu công suất cc đại, 4 thanh ghi cho chiều giao 4 thanh ghi cho chiều nhn. mi chiều giao hoặc nhn, 3 thanh ghi đưc lập trình đc lập.

 

Tự đng cht chs

Việc chốt chỉ số đưc thc hiện bng mt trong 2 cách sau:

- T động chốt ch s theo thi gian đưc lập trình sẵn trong công tơ. Số lần chốt và thời gian chốt ca mỗi tháng s đưc lập trình thay đi tu theo yêu cầu ca ngưi quản lý. SmartRF ti thiểu 48 lần chốt chỉ s/năm. Công tơ SmartRF s lưu trữ thông s ca 48 lần cht chsố cho tng biu giá.

- Việc chốt chỉ s có th thực hiện bng tay vào mt thi điểm bất k bằng cách kết nối trc tiếp vi PC hoặc từ xa thông qua RF.

 

Lưu trữ số liệu

Mi thông s ca công dữ liệu đưc lưu trữ duy trì trong b nh EEPROM. Các số liệu sđược duy trì với thi gian ti thiểu là 10 năm.

Dữ liệu trong các thanh ghi đưc lưu vào b nh EEPROM ti thiểu mi ngày 3 lần, vào lúc chuyển biểu giá, nửa đêm và khi mất ngun AC.

Trong trường hp xy ra s cố hư hng các b phận ca công tơ dn đến d liệu không thể lấy v theo nhng cách thông thường thì các số liệu trong b nh EEPROM th đưc đc ra bằng các thiết bị đc bên ngoài chuyên dng ca nhà sn xuất.

 

Đèn Led phát xung ra dùng cho kiểm định

Các xung đầu ra ca hai đèn Led trên bề mt ca công được s dng cho mc đíchkiểm định công tơ. Nhãn công đưc ghi các giá tr ca các đầu xung ra vi đơn v là xung/kWh  hoặc xung/kVArh. Giá  trị ca các  hsố này 3600 xung/kWh và 3600xung/kVArh. Đèn Led hiển th kWh s nháy t l với giá trị tải tác dng, đèn Led hiển th kVArh s nháy tỷ lệ với giá trị tải phản kháng. Tc đ nháy ca Led chỉ thể hin độ ln ca tải không có sự phân biệt gia tải theo chiều nhận hoặc chiều giao.


>>Tài liệu kỹ thuật<<


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến