Thông tin liên hệ (23/11/2016)
 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO KHCN - ART

Center for Applied Research and Technology Transfer

Địa chỉ

: Tầng 3 Nhà M Phòng 306, Trường ĐH Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Điện thoại   

: (+84) 984829886

E-mail

: art@epu.edu.vn

Website

: http://www.epu.edu.vn/art/


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến