Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định CLGD

Sáng ngày thứ 3, mùng 10 tháng 7 năm 2018 sẽ diễn ra lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học Điện lực. Thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 10/7/2018 (thứ Ba)

- Địa điểm: Hội trường C

- Thành phần tham dự: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Trưởng, phó các đơn vị và toàn thể GV, CBCNV, đại diện sinh viên của trường.