Thời khóa biểu Đ10-CLC Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (Từ tuần 22) (06/01/2017)
 

Nhà trường xin trân trọng thông báo, các lớp Đ10-CLC sẽ bắt đầu Học kỳ 2 năm học 2016-2017 từ ngày 09/01/2017. Chi tiết thời khóa biểu sinh viên xem tại đây.

Chúc các em sinh viên một kỳ học mới thành công rực rỡ!

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến