Thời khóa biểu Đ10-CLC Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (Tuần 29,30,31,32) (23/02/2017)
 
Thời khóa biểu Tuần 29, 30, 31, 32 có điều chỉnh giờ dạy lớp QTDN, lịch học Giáo dục thể chất (từ tuần 30, học buổi chiều), lịch thực hành lớp CNTĐ. Sinh viên xem tại đây.

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến