Thời khóa biểu Đ11-CLC Học kỳ 2 Năm học 2016-2017 (24/02/2017)
 
Nhà trường xin trân trọng thông báo, các lớp Đ11-CLC sẽ bắt đầu Học kỳ 2 năm học 2016-2017 từ ngày 27/02/2017. Chi tiết thời khóa biểu sinh viên xem tại đây. Thời khóa biểu của Giáo viên nước ngoài sẽ thông báo cụ thể sau!

Chúc các em sinh viên một kỳ học mới thành công rực rỡ!

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến